Valtakunnallinen SOHVI- hanke toteutettiin ajalla 1.3.2012-28.2.2014. Sen koordinoijana toimi Turun ammattikorkeakoulu ja muina toteuttajina Laurea-, Diakonia-, Oulun seudun ja Seinäjoen ammattikorkeakoulut. Vasso oli mukana myös yhteistyössä. Hanke toteutettiin myös tiiviissä yhteistyössä Karelia-ammattikorkeakoulun koordinoiman ja ajalla 1.3.2012-31.12.2014 toteuttaman Itä-Suomen SOHVI- hankkeen kanssa.

Jokaisella toteuttajalla oli oma yhteistyötahonsa kunnassa/kaupungilla, johon hanketta toteutettin.

Valtakunnallisen SOHVI- hankkeen päätavoitteena oli hyvinvoinnista kertovan kokemustiedon ja hyvinvointia tuottavien alojen yhteistyön hyödyntäminen uusien palvelukokonaisuuksien ja työntekijöiden osaamisen kehittämisessä. Osatavoitteina olivat;

1. Aiempaa monipuolisemman hyvinvointikäsitteen ja hyvinvointitiedon määrittely sekä eri alojen yhteistyön ja kokemustiedon huomioiminen entistä paremmin hyvinvointikäsitteen jäsentämisessä.

2. kokemustiedon keruu eri kansalais- ja asiakasryhmiltä moniulotteiseen hyvinvointikäsitteeseen perustuen mm. seuraavista hyvinvoinnin osatekijöistä:

* Terveys: fyysinen ja psyykkinen sekä elämäntavat

* Materiaalinen hyvinvointi: toimeentulo ja asuminen

* Elämän laatu: koulu/opiskelu/työ, sosiaaliset suhteet, vapaa-aika

* Palveluiden käyttö ja palvelukokemukset (sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kulttuuripalvelut)

3.Suunnitelmien tekeminen innovatiivisista palvelukokonaisuuksista (sosiaali-, terveys-, liikunta- ja kulttuuri-alojen yhteistyönä) eri kohderyhmille.

4. Suunnitelmien tekeminen hyvinvointia tuottavien alojen työntekijöiden osaamisen kehittämisestä. Tavoitteena kehittää työntekijöiden osaamista erityisesti kansalais- ja asiakasryhmien kokemustiedon sekä eri alojen yhteistyön hyödyntämisessä.

5. Hyvinvointitietoa tuottavien toimijoiden työnjaon määrittely niin, että se palvelee mahdollisimman tehokkaasti hyvinvointipalveluiden tuottajien tarpeita palveluiden kehittämisessä.

Kiinnostuitko?

Nyt jaetaan kyseistä julkaisua kaikille sosiaali- ja hyvinvoinnin aloilla toimiville henkilöille. Kokemuksista hyvinvointia-loppuraportti soveltuu kaikille hankkeen teemoista kiinnostuneille sekä oppimateriaaliksi korkeakouluihin ja muihin oppilaitoksiin. Myös julkaisu Kokemustieto, hyvinvointi ja paikallisuus soveltuu oppimateriaaliksi sekä kaikille kokemustiedosta ja sen yhteiskunnallisesta merkityksestä kiinnostuneille.

Tässä linkit hankkeen tuottamiin sähköisiin julkaisuihin, olkaa hyvät;

Nieminen Ari, Tarkiainen, Ari & Vuorio, Elina (toim.) 2014. Kokemustieto, hyvinvointi ja paikallisuus. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 177. Turku: Turun ammattikorkeakoulu. http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522164353.pdf

Sahonen, Pia & Vuorio, Elina (toim.) 2014. Kokemuksia hyvinvoinnista – SOHVI-hankkeen loppuraportti. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 178. Turku: Turun ammattikorkeakoulu. http://julkaisut.turkuamk.fi/isbn9789522164377.pdf

Mikäli haluatte lisätietoja SOHVI- hankkeesta, voitte olla yhteydessä Laurea ammattikorkeakoulun lehtoriin Erkki Saareen sähköpostitse osoitteeseen erkki.saari@laurea.fi