Tervetuloa uudistetuille Vasson nettisivuille!

Olen nyt työskennellyt Vasson toimitusjohtajana reilun vuoden. Sosiaalialan osaamiskeskukset kuin myös sosiaalihuolto elävät melkoista murroksen ja epävarmuuden aikaa. Tämän epävarmuuden keskellä osaamiskeskuksen on kuitenkin pystyttävä elämään.

Näiden sivujen myötä uudistamme viestintäämme entistä vuorovaikutteisemmaksi ja pystymme olemaan aktiivisemmin läsnä sosiaalisen median kanavilla. Sosiaalialan ammattilaisille välitämme tietoa niin alan koulutuksista, tapahtumista kuin muista ajankohtaisista asioista. Sivustolla luonnollisesti kerromme myös toiminnastamme ja palveluistamme.

Sosiaalialan osaamiskeskusten toiminnalle erityisen ajankohtainen asia on valtionavustusten leikkaus, josta eduskunta tekee päätöksen joulukuun aikana. Valtionavustusleikkaukseen liittyen on julkisesti esitetty useita kannanottoja, joita Socca, pääkaupunkiseudun sosiaalialan osaamiskeskus, on kerännyt omaan blogiinsa.

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksestä vuodelle 2015 on kirjattu, että momentti 63 Valtionavustus sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan” ehdotetaan jo toistamiseen sopeutettavaksi. Nykyiseen valtionosuuteen, joka on yhteensä 3,0 miljoonaa euroa perustoiminnan tukemiseen koko maahan, on esitetty mittava, miljoonan euron (33 %) leikkaus. Edellisen kerran määrärahaa pienennettiin 500.000 euroa (14 %) vuodelle 2014.

Vasson ja muiden sosiaalialan osaamiskeskusten toiminnan suuria supistuksia jouduttaisiin toteuttamaan tilanteessa, jossa ollaan toimeenpanemassa merkittävää sosiaalihuoltolain uudistusta (v. 2015) ja siirtymässä uuteen sote-rakenteeseen (v. 2017). Kunnat pitävät sosiaalialan osaamiskeskuksia sosiaalihuollon toiminnallisina yhteistyökumppaneina, joiden rahoitus on kiinteä osa kunnallista rahoitusta.

Jos näin mittava leikkaus viedään läpi tällä tavalla, jää Vassolle ja muille osaamiskeskuksille erittäin vähän aikaa toteuttaa minkäänlaisia sopeuttamistoimia. Lisäksi sosiaalialan osaamiskeskusten osallistuminen sote-järjestämislain mukaisten tavoitteiden toteuttamiseen vaarantuu. Samoin resurssit uuden sosiaalihuoltolain toimeenpanemisen tukemiseksi pienenevät niin Varsinais-Suomessa kuin muillakin alueilla.

Useissa kannanotoissa onkin esitetty, että leikkauksesta luovuttaisiin, jotta osaamiskeskukset voisivat osallistua sosiaali-terveydenhuollon kehittämisrakenteen suunnitteluun ja uudistamiseen.

 

Tapio Häyhtiö