Vaikuttamistilaisuus 13.10. Raisiossa

Lasten ja perheiden palvelujen muutosohjelma eli LAPE on yksi hallituksen kärkihankkeista. Hanketta toteutetaan maakuntatasolla vuosina 2017–2018. Varsinais-Suomen kunnat ovat yhdistäneet voimansa yhteiseen hankehakemukseen, jonka valmistelusta vastaa Raision kaupunki.

Varsinais-Suomen hankehausta kiinnostuneet tahot ovat tervetulleita laajalla rintamalla avoimeen vaikuttamistilaisuuteen ”Ei mittää Lapee näkyny oo?” 13.10. klo 12–15 Raision kaupungintalolle (Nallinkatu 2, valtuustosali, 2. kerros). Lisäksi järjestämme hankehakemuksen viimeistelytilaisuuden ”Täsä se Lape ny o!”21.10. klo 12–15 Raision kirjaston Martinsalissa (Eeronkuja 2). Jälkimmäisessä tilaisuudessa on mukana myös STM:n projektipäällikkö Hanne Kalmari. Toivotamme myös tiedotusvälineiden edustajat tervetulleiksi tilaisuuksiin.

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmassa eli LAPEssa tavoitteena on nykyistä lapsi- ja perhelähtöisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitetut palvelut. Palvelujen painopistettä siirretään kaikille yhteisiin ja ehkäiseviin palveluihin sekä varhaiseen tukeen ja hoitoon.

Lape-hankkeiden tavoitteena ei ole uusien mallien luominen, vaan valtakunnallisen mallinnustyön tuloksena syntyvien toimintamallien käyttöönotto. Kaikessa painotetaan moniammatillisuutta ja lasten, nuorten ja perheiden näkökulman huomioimista ja mukaan ottamista palvelujen uudistamisessa.

Varsinais-Suomen maakunnallisessa LAPE-hankehakemuksessa otetaan huomioon muutosohjelman kaikki kehittämiskokonaisuudet:

  1. Lapsen oikeuksia vahvistavan toimintakulttuurin vahvistaminen
  2. Matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen eli perhekeskustoimintamalli
  3. Varhaiskasvatuksen, koulun ja oppilaitosten ottaminen mukaan lapsen ja nuoren hyvinvoinnin tukemiseen
  4. Erityis- ja vaativan tason palvelujen kehittäminen

Varsinais-Suomen hankehakemuksen valmistelussa ovat mukana kaikki Varsinais-Suomen kunnat. Kuntien lisäksi kehittämiseen kutsutaan mukaan järjestöjä, seurakuntia, korkeakouluja ja yrityksiä. Hankehakemus jätetään sosiaali- ja terveysministeriölle 4.11.

 Lisätietoja Varsinais-Suomen hankevalmistelusta: 

Mikko Hulkkonen, Raision kaupungin perhepalvelujen johtaja
p. 044 797 1411, mikko.hulkkonen@raisio.fi

 Lisätietoa valtakunnallisesta Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmasta (LAPE): 

http://stm.fi/hankkeet/lapsi-ja-perhepalvelut