Kansa-koulu-hanke on sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanohanke, joka tukee sosiaalialan organisaatioiden valmiutta liittyä valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Edistämme määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa ja kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa asiakastietojärjestelmiin, niin että ne noudattavat sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimuksia. THL:n rahoittamassa hankkeessa ovat mukana kaikki sosiaalialan osaamiskeskukset, ja hankeaika on 1.8.2015 – 30.6.2018. Hallinnoijana toimii Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, Socom.

Hankkeen internet-sivut osoitteessa www.socom.fi/kansa-koulu ovat uudistuneet. Sivuilta löydät ajankohtaista tietoa hankkeesta sekä valtakunnallisesta sosiaalihuollon tiedonhallinnan kehittämisestä. Seuraa sivujen Liitutaulu-blogia, jossa kerrotaan hankkeen kehittämistyöstä. Meidät löydät myös Twitteristä @kansa_koulu.

KIRJAAMISOSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Kirjaamisvalmentajien valmennus:

Sosiaalihuollon työntekijöiden kirjaamisosaamisen vahvistamiseksi on käynnistynyt syyskuussa 2016 sosiaalihuollon organisaatioiden kirjaamisvalmentajien suomenkielinen valmennus. Valmistuneita kirjaamisvalmentajia on lähes 300.

Kirjaamisvalmentajat ovat aloittaneet organisaatiokohtaiset kirjaamisvalmennukset eri puolilla Suomea. Monessa organisaatiossa suunnitellaan valmennusten toteutusta yhdessä esimiesten ja Kansa-koulu-hankkeen aluekoordinaattorin kanssa.

Kirjaamisvalmentajien valmennuksen toinen vaihe käynnistyy huhtikuussa 2017 ja jatkuu vuoden 2017 loppuun asti. Toisessa vaiheessa valmennetaan kirjaamisvalmentajat kotihoitoon, päivätoiminnan yksiköihin, asumispalveluyksiköihin, erityishuoltopiireihin, päihdehuoltoon sekä yksityisiin sosiaalipalveluja tuottaviin organisaatioihin. Ilmoittautuminen käynnistyy tammikuussa 2017 ja paikkakuntakohtainen toteutusaikataulu julkaistaan viimeistään maaliskuussa 2017.

Sosiaalihuollon organisaatioissa voidaan aloittaa valmistautuminen toisen vaiheen kirjaamisvalmennukseen miettimällä kirjaamisvalmentajaksi sopivaa sosiaalialan ammattilaista.

Ruotsinkielinen kirjaamisvalmennus toteutetaan yhdessä vaiheessa syksyllä 2017. Sen toteutuksesta tiedotetaan tarkemmin toukokuun 2017 Kansa-koulu-tiedotteessa.

TOIMINTA- JA TIETOMÄÄRITYSTEN TOIMEENPANO

Kevään 2017 aluekierros:

Kansa-koulu-hanke järjestää yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, paikallisen sosiaalialan osaamiskeskuksen ja hankkeen seitsemän pilotin kanssa tilaisuuden, jossa paneudutaan sosiaalipalvelujen yhdenmukaiseen jäsentämiseen ja asiakasasiakirjarakenteiden käyttöönottoon valmistauduttaessa sosiaalihuollon Kanta-palveluihin liittymiseen. Esillä ovat myös asiakastietolain muutokset ja sosiaalihuollon käyttöoikeuksien perusteiden määräys. Hankkeen pilotit ovat ottaneet käyttöön palvelutehtäväluokituksen ja asiakasasiakirjarakenteita. He esittelevät hyviä käytäntöjä ja kokemuksia käyttöönotoista. Helmikuussa 2017 julkaistaan hankkeessa tehty asiakastietojen tallentamisen nykytilaa kartoittava työkalu. Työkalu on tarkoitettu käytettäväksi valmistauduttaessa Kanta-palvelujen käyttöönottoon. Työkalu esitellään aluekierroksella.

Aluekierroksen alustava aikataulun mukaisesti tilaisuus järjestetään Turussa keskiviikkona 29.3.2017.

Kaikissa sosiaalialan osaamiskeskuksissa on Kansa-koulu-hankkeen aluekoordinaattori tai yhteyshenkilö,  johon voi olla yhteydessä Kansa-koulu-hanketta ja alueellisia kirjaamisvalmentajien valmennuksia koskevissa asioissa. Varsinais-Suomessa Vasson alueella aluekoordinaattorina toimii Saija Siivonen (etunimi.sukunimi@vasso.fi / 050 3027530).