Kansa-koulu-hanke järjestää yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ja hankkeen seitsemän pilotin kanssa tilaisuuden, jossa paneudutaan sosiaalipalvelujen yhdenmukaiseen jäsentämiseen ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteiden/asiakastietomallin käyttöönottoon valmistauduttaessa sosiaalihuollon Kantapalveluihin liittymiseen. Esillä on myös asiakastietolain muutokset ja sosiaalihuollon käyttöoikeuksien perusteiden määräys. Hankkeen pilotit ovat ottaneet käyttöön palvelutehtäväluokituksen ja asiakasasiakirjarakenteita. He esittelevät hyviä käytäntöjä ja kokemuksia käyttöönotoista. Tilaisuus on tarkoitettu sosiaalialan johtotehtävissä työskenteleville, yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajille, sosiaalihuollon tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan parissa työskenteleville sekä kirjaamisvalmentajille.

Iltapäivän ohjelmassa on Ikäihmisten kotihoidon toimintamalli ja kirjaamisen edellytykset (IKI) -hankkeen loppuseminaaripuheenvuoro hankkeen tuotoksista ja tuloksista.

Päivän ohjelman löydät täältä.

Ilmoittautuminen 22.3.2017 mennessä tästä linkistä.

Tilaisuus on maksuton.