Aikuissosiaalityön päivät 31.1.-1.2.2018 Turussa

Valtakunnalliset aikuissosiaalityön päivät järjestetään seuraavan kerran Turussa 31.1.-1.2.2018 teemalla ”Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa” Logomossa (Köydenpunojankatu 14). Tapahtumassa puhujina ovat muun muassa ministeri Annika Saarikko, professori Heikki Hiilamo ja muutosjohtaja Antti Parpo. Lisäksi ohjelmassa on työpajatyöskentelyä, jossa pureudutaan aikuissosiaalityön ajankohtaisiin kysymyksiin. Avauspäivän päätteeksi Logomossa on rento After work-tilaisuus, jossa taustamusiikkia soittaa Sohon Torwet.

Tapahtuman ilmoittautuminen on alkanut ja se on avoinna 12.1.2018 saakka. Tapahtumaan ovat lämpimästi tervetulleita kaikki aikuissosiaalityöstä kiinnostuneet.

Lisätietoja tapahtumasta ja yhteydenotot: markku.hallikainen@vasso.fi, puh. 050 5590723

Tutustu ohjelmaan täällä!

Ilmoittaudu tapahtumaan täällä!

Pro sos-hanke, uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

Pro Sos –hanke rakentaa vahvaa, asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa sosiaalityötä maakuntiin kahdeksan osaamiskeskuksen ja noin sadan kunnan voimin. Vasson osuus valtakunnallisessa Pro Sos –hankkeessa on ollut käynnissä vuoden verran. Mukana on sosiaalityöntekijöitä ja – ohjaajia 11 hankekunnasta. Kuntien yhteiset neljä aikuissosiaalityön kehittämistyöryhmää ovat hankkeen teemoihin liittyen kokoontuneet toistaiseksi viisi kertaa. Yhteisiä seminaareja/työpajoja on järjestetty kolme. Työskentely jatkuu hankesuunnitelman mukaisena. Tavoitteena on kunnissa toteutettavien pienimuotoisten kokeilujen avulla löytää uusia toimintamalleja ja juurruttaa niitä osahankkeen kautta alueelle sekä koko hankkeen kautta valtakunnallisesti. Pro Sos – hankkeen teema on vahvasti esillä tammi-helmikuun vaihteessa 2018 Vasson järjestämillä Aikuissosiaalityön päivillä.

Lisätietoja: markku.hallikainen@vasso.fi, puh. 050 5590723

Kansa-koulu-hanke

Kansa-koulu-hanke on sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanohanke, jonka yhtenä tavoitteena on kirjaamisosaamisen edistäminen ja siten edesauttaa sosiaalihuollon organisaatioita Kanta-palveluihin liittymisessä. Hankkeen toteuttamisessa ovat mukana kaikki sosiaalialan osaamiskeskukset. Vasson alueella toteuttamisesta vastaa aluekoordinaattori Saija Siivonen.   Kansa-koulu-hankkeen kirjaamisedistämisvalmentajien valmennukset ovat Varsinais-Suomessa vuoden 2017 osalta päättyneet. Alueella on hankkeen kirjaamisvalmentajien valmennuksen käyneitä kirjaamisvalmentajia 127, jotka ovat tähän mennessä valmentaneet omissa organisaatioissaan 500 sosiaalihuollon yksikön työntekijää. Kansa-koulu-hanke on Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen valtionavustushanke ja sille on myönnetty rahoitus vuoden 2017 loppuun. Hankkeen jatkolle on haettu rahoitusta.

Lisätietoja: saija.siivonen@vasso.fi

Lupa auttaa -hanke 2017-2018 (LAPE-muutosohjelma)

Vasso toteuttaa Lupa auttaa hankkeessa yhteiskehittämispäivien koordinointia ja organisointia sekä osaamis- ja tukikeskustoiminnan suunnittelua. Ensimmäisen yhteiskehittämispäivän 1.9.2017 teemana oli systeeminen lastensuojelu. Tapahtuman palaute oli erittäin positiivista ja tapahtuman jälkeen useat kunnat ovat olleet hankkeeseen yhteydessä ja toivoneet tukea systeemisen mallin soveltamiseen omassa organisaatiossaan.

Osaamis- ja tukikeskustoiminnan suunnittelu on edennyt suunnitelman mukaan. Johtoryhmä on perustettu elokuussa 2017. Lisäksi on tehty asiantuntija- ja asiakashaastatteluita kolmen maakunnan alueella ja hyödynnetty näitä suunnittelussa. Suunnittelutyössä on täsmennetty osaamis- ja tukikeskuksen asiakaskuntaa, tehtäviä ja rakennetta. Pohjapaperi OT-keskuksesta on tulossa joulukuussa. Lisäksi OT-toiminna kansallinen työrukkanen on käynnistynyt lokakuussa 2017

Korkeakouluharjoittelijaksi Vassoon keväällä 2018?

Vasso hakee sosiaalipolitiikan tai sosiaalityön opiskelijaa harjoittelijaksi ajanjaksolle maalis-toukokuu 2018.

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Oy Vasso Ab, on maakunnallinen organisaatio, joka kehittää ja tutkii sosiaalialan osaamista ja palveluja Varsinais-Suomessa.  Vasso on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka pääomistajia ovat Varsinais-Suomen kunnat ja korkeakoulut. Vasso edistää sosiaalialan osaamista ja pitää esillä sosiaalisia näkökulmia hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Toimintatapana on verkostomainen kehittämistoiminta. Toiminnassa korostuvat alueellisen hyvinvointitiedon kokoaminen ja analysointi yhdessä kuntatoimijoiden kanssa, sosiaalialan tutkimus-, koulutus- ja kehittämistarpeiden ennakointi, alueelliset kehittämisfoorumit, asiantuntijapalveluiden organisointi ja tuottaminen sekä osallistuminen palvelurakenteiden ja osaamisen kehittämiseen. Toiminta perustuu kuntien kehittämistarpeisiin. Vasso edistää kuntien välistä yhteistyötä, kokoaa asiantuntemusta sekä käynnistää, koordinoi ja toteuttaa kehittämistoimintaa kuntien, koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. Vasso kuuluu koko maan kattavaan sosiaalialan osaamiskeskusten verkostoon. Toimintaa säätelevät laki ja asetus sosiaalialan osaamiskeskuksista.

Harjoittelijan työtehtäviin kuuluu: projektityö valtakunnallisessa ”Pro sos – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa” – hankkeessa, sosiaaliasiamiehen avustaminen kuntaselvitysten tekemisessä sekä osaamiskeskustoimintaan perehtyminen ja tutustuminen.

Hakijan on oltava sosiaalipolitiikan tai sosiaalityön opiskelija, jolle on myönnetty yliopiston harjoittelutuki yhden kuukauden palkkaan. Harjoittelun ajankohta on maalis-toukokuu 2018, mutta siitä voidaan myös neuvotella. Viimeinen hakupäivä on 15.1.2018.

Lisätiedot ja hakemukset: Tapio Häyhtiö, puh: 050-559 0769, email: tapio.hayhtio@vasso.fi 

Vasso hakee suunnittelijaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen.

Suunnittelijan työtehtäviin kuuluu muun muassa Varsinais-Suomen kuntien hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön ja tiedolla johtamisen kehittäminen hyvinvointikertomustyötä tukemalla. Lisäksi suunnittelija osallistuu sosiaalialan osaamiskeskuksen perustoimintaan, valtakunnalliseen verkostoyhteistyöhön, hankevalmisteluihin ja erilaisten tapahtumien ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen. Suunnittelija osallistuu Vasson edustajana sote-valmisteluun.

Lisäksi suunnittelija toimii 50 % hanketyöntekijänä sosiaali- ja terveysministeriön ESR-rahoitteisessa PRO SOS – Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa –hankkeessa, joka on käynnissä ainakin 31.12.2018 asti. PRO SOS –hankkeen tavoitteena on kehittää asiakaslähtöistä ja vaikuttavaa sosiaalityötä sosiaalihuoltolain hengessä kuntien ammattilaisten ja asiakkaiden kanssa. Hanke toteutetaan sosiaalialan osaamiskeskusverkoston yhteistyöhankkeena valtakunnallisesti. Osatoteuttajina toimivat sosiaalialan osaamiskeskukset yhteistyössä kuntien ja asiakkaiden kanssa.

Suunnittelijalta edellytetään soveltuvaa sosiaalityön tai sosiaalialan ylempää korkeakoulututkintoa. Lisäksi edellytetään ymmärrystä kuntakentästä hallinnollisesti ja kuntalaisista palvelujärjestelmän käyttäjinä. Tutkimuksellinen osaaminen, verkostomainen työote ja alueen verkostojen tuntemus katsotaan eduksi

Tehtävä täytetään 2.1.2018 alkaen. Haastattelut järjestetään 13.12.2017 ja 14.12.2017. Palkkaus ja palvelussuhteen ehdot määräytyvät KVTES:n mukaisesti. Eläke-edut määräytyvät KuEL:n perusteella. Hakija voi esittää palkkatoiveen.

Hakemukset 6.12.2017 mennessä sähköpostitse: tapio.hayhtio@vasso.fi

Lisätietoja: suunnittelija Hanna Inkeroinen 050 559 0701 tai hanna.inkeroinen@vasso.fi; toimitusjohtaja Tapio Häyhtiö 050 559 0769 tai tapio.hayhtio@vasso.fi.

Lastensuojelun juridinen asiantuntija
Lastensuojelun juridinen asiantuntija on kuntien käytettävissä lastensuojeluun liittyvissä kysymyksissä sekä alueen kuntien muodostamissa moniammatillisissa asiantuntijaryhmissä. Lastensuojelun juridiseen asiantuntijaan voi olla yhteydessä joko puhelimitse tai sähköpostitse. Kunnat voivat pyytää tarjouksen ja tehdä sitten sopimuksen Vasson kanssa juridisen asiantuntija palveluista. Sopimusten mukaisesti asiantuntijatehtäviin kuuluu kunnan lastensuojelusta vastaavien johtavien viranhaltijoiden ja sosiaalityöntekijöiden ammatillinen ohjaus, neuvonta, avustaminen sekä koulutus

Lisätietoja: http://www.vasso.fi/toimintamme/lastensuojelun-juridinen-asiantuntija/

Sosiaaliasiamiestoiminta
Kunnat voivat pyytää tarjouksen ja halutessaan tehdä sen jälkeen sopimuksen Vasson kanssa sosiaaliasiamiespalveluista. Sosiaaliasiamies palvelee sopimuksen tehneiden kuntien asukkaita ja työntekijöitä kaikissa sosiaalihuollon asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä asioissa. Sosiaaliasiamiestoiminta on vakiintunut osaamiskeskuksen asiantuntijapalveluksi. Vasson sosiaaliasiamiestoiminnassa on mukana tällä hetkellä 11 kuntaa ja kaupunkia: Kaarina, Koski TL, Kustavi, Laitila, Lieto, Taivassalo, Vehmaa, Somero, Raisio, Rusko ja Sauvo. Sosiaaliasiamiehen toimintatapoja ovat mm. puhelinneuvonta, henkilökohtaiset tapaamiset ja sovittelijana toimiminen sosiaalitoimimistojen asiakaspalavereissa. Sosiaaliasiamies laatii vuosittaiset selvitykset  kunnanhallituksille ja lautakunnille sosiaalihuollon asiakkaiden oikeuksien toteutumisesta kunnassa. Lisäksi sosiaaliasiamies toteuttaa mm. koulutuksia kuntien tarpeiden pohjalta ja toimii erilaisissa alueellisissa sosiaalihuollon kehittämisen työryhmissä.

Lisätietoja:http://www.vasso.fi/toimintamme/sosiaaliasiamies/

Potilasasiamies

Potilasasiamiespalvelu on Vasson asiantuntijapalvelu, joka toimii tällä hetkellä Härkätien sosiaali- ja terveyspalveluissa. Myös muut kunnat ja kuntaorganisaatiot voivat pyytää tarjousta ja tehdä sen jälkeen halutessaan sopimuksen Vasson kanssa potilasasiamiespalveluista. Potilasasiamiehen tehtävänä on turvata terveyspalvelujen asiakkaan oikeudet sekä kehittää ja parantaa terveyspalvelujen laatua

Lisätietoja:http://www.vasso.fi/toimintamme/potilasasiamies/