Aika: 12.10.2018 klo 9.00-15.00

Paikka: Lounatuulet Yhteisötalo ry, Läntinen Pitkäkatu 33, Turku

Tilaisuutta voi seurata webcastingin avulla. Linkki tulee Lupa auttaa! -hankkeen kotisivuille, josta tallenne on katsottavissa myös tilaisuuden jälkeen (www.lupaauttaa.fi)

Päivän tarkoitus: Päivän tarkoituksena on tuoda lasten- ja perheiden palveluissa työskenteleville ammattilaisille tietoa monitoimijaisesta arvioinnista, tarkastella ja arvioida sen mahdollisuuksia sekä tarjota ideoita oman työn kehittämiseen. Monitoimijaista arviointia tarkastellaan yhteiskehittämispäivässä lasten kaltoinkohtelun näkökulmasta.

Kohderyhmä: Lastensuojelussa ja perhepalveluissa työskentelevät ammattilaiset, lastensuojelun asiakasperheet, opiskelijat, opettajat ja tutkijat. Yhteiskehittämistyöhön on tärkeä saada mukaan myös lastensuojelun asiakasperheiden näkökulma.

Ilmoittautuminen: Tarkempi ohjelma julkaistaan myöhemmin. Tilaisuuteen ilmoittautuminen avataan, kun ohjelma on saatu vahvistettu. Olkaa hyvä ja merkitkää ajankohta kalenteriin.

Yhteiskehittämispäiviä järjestetään LAPE-hankkeen aikana jokaisessa maakunnassa useampia. Päivien tarkoituksena on lastensuojelun kehittäminen. Päivien teemoja ovat syksyn 2016 valtakunnallisessa työpajatyöskentelyssä kehitetyt lastensuojelun mallinnukset http://www.julkari.fi/handle/10024/132169 Mallinnusvaiheessa aloitetun työn avulla tavoitellaan pitkällä tähtäimellä kansallisesti yhteneväisiä ja tietoon perustuvia käytäntöjä ja toimintatapoja lastensuojeluun.

Yhteiskehittämispäivän järjestävät Lupa auttaa! -hanke (LAPE-muutosohjelma Varsinais- Suomi), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (Vasso)