Onko sinulla tarvetta oman osaamisesi päivittämiseen ja syventämiseen? Kiinnostaako sinua:

– Rakenteellinen sosiaalityö
– Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
– Osallisuus- ja oikeudenmukaisuustyö
– Tiedontuotanto ja sosiaalinen raportointi
– Arviointi- ja vaikuttavuustutkimus?  

Hae Rakenteellisen sosiaalityön erikoistumiskoulutukseen!

Uusimuotoinen erikoissosiaalityöntekijän koulutus on suunnattu sosiaalityöntekijöille, joilla on tarvetta vahvistaa ja syventää osaamistaan. Koulutuksessa yhdistyy käytäntö- ja tutkimustieto. Koulutuksen laajuus on 70 op, ja se voidaan suorittaa reilussa kahdessa vuodessa työn ohessa opiskellen. Koulutus sisältää 16-20 päivää lähiopetusta, verkkotyöskentelyä ja itsenäistä työskentelyä.

Koulutuksen tuottamia tietoja ja taitoja hyödynnetään omassa työssä ja työyhteisössä. Opintoihin sisältyy koulutuksen kuluessa tehtävä tieteellis-käytännöllinen lopputyö (10 op), jonka voi nivoa oman työn ja asiantuntijuuden kehittämiseen.

Koska erikoistumiskoulutukset vastaavat työelämässä havaittuihin osaamistarpeisiin, niiden rahoitus perustuu valtion ja yliopistojen rahoituksen ohella työelämästä saataviin opintomaksuihin. Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen opintomaksu on 3500 euroa, jonka voi maksaa useammassa erässä koulutuksen kuluessa ja se voidaan jakaa työnantajan ja opiskelijan kesken.

Sosiaalityön erikoisalat ovat:

  • Hyvinvointipalvelut
  • Kuntouttava sosiaalityö
  • Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö
  • Rakenteellinen sosiaalityö

Rakenteellisen sosiaalityön opiskelijahaku toteutetaan 27.3.–23.4.2018. Ensimmäiset lähiopetuspäivät järjestetään lokakuussa 2018.

Lisätietoa koulutuksen tavoitteista ja sisällöistä, valintakriteereistä ja haun toteutuksesta osoitteessa www.sosnet.fi/erko 

Rakenteellisen sosiaalityön esite: http://www.sosnet.fi/loader.aspx?id=69cee033-994c-41d1-9c49-881c0a70d932

Erikoissosiaalityöntekijän koulutuksen esite: https://indd.adobe.com/view/78227ca3-b26f-405d-b701-c4f32481baa2

Lisätietoja verkkosivuilta ja tarvittaessa koulutuksen koordinaattori Sanna Lähteiseltä.

Sanna Lähteinen
Suunnittelija | Coordinator

Laillistettu sosiaalityöntekijä | Licensed Social Worker
Sosnet, Valtakunnallinen sosiaalityön yliopistoverkosto

Finnish National University Network for Social Work

Lapin yliopisto | University of Lapland

PL 122 | P.O. Box 122 | 96101 ROVANIEMI, FINLAND
Tel. +358 (0)40 849 3033
Sanna.Lahteinen@ulapland.fi
www.sosnet.fi
www.facebook.com/yliopistoverkostososnet

Uusimuotoinen erikoissosiaalityöntekijän koulutus käynnistynyt www.sosnet.fi/erko