2017 julkaistu lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä potilaslain ja sosiaalihuollon asiakaslain muutoksesta:

Vasso 23032017_Lausunto STM068_00_2015