Luimme vuonna 2018 ilmestyneen kirjan: Maahanmuutto, palvelut ja hyvinvointi. Kohtaamisissa kehittyviä käytäntöjä. Teos kokoaa yhteen hyvin eri maahanmuuttoon liittyviä teemoja ja siihen liittyviä uusia tutkimuksia.

Teoksen avulla pystyy hahmottamaan näkemysten kirjon, joka liittyy maahanmuuttokysymyksiin. Teoksesta tulee lisäksi esille muun muassa erilaisia maahanmuuttoon liittyviä kokemuksia. Teoksesta ei välttämättä löydy vastauksia käytännön kysymyksiin esimerkiksi sosiaalityötä varten, vaan monet teoksen luvut keskittyvät enemmän teoreettiseen analyysiin ja tutkimusten esittelyyn.

Kirjan teemoja ovat: syrjäseutujen kotopalvelut, suomalaisten moskeijoiden rooli yhteiskunnassa ja yhteisössä, perhesuhteiden rekisteröinti ja tilastointi maahanmuuttajanäkökulmasta, pakolaiset ja viranomaiskohtaaminen, tuotettu ja koettu toiseus maahanmuuttajataustaisten vanhempien ja viranomaisten kohtaamisissa, tulkkauksen rooli perhepalveluissa, venäläisten maahanmuuttajanaisten arki rajaseuduilla, alaikäiset turvapaikanhakijat ja yhden nuoren kokemus pakolaisuudesta, Suomeen saapumisesta ja elämän jatkumisesta pakolaisuuden jälkeen.

Pidempi yhteenveto kirjasta löytyy Maahanmuutto_kirja