Ilmoittautuminen kirjaamisvalmentajien valmennuksiin on käynnistynyt – valmennukset on suunnattu sosiaalihuollon yksityisille palveluntuottajille sekä hankkeessa mukana oleville koulutusorganisaatioille. Lisäksi järjestämme kohdennettuja tietopaketteja sosiaali- ja terveydenhuollon esimiehille sekä asiakirjahallinnosta vastaaville ja pääkäyttäjille.

Koulutusorganisaatioiden valmennukset

Kansa-koulu II -hankkeen koulutusorganisaatioille suunnatuissa kirjaamisvalmennuksissa valmennetaan sosiaali- ja terveysalan opettajia kirjaamisvalmentajiksi määrämuotoisesta kirjaamisesta ja asiakasasiakirjalain toimeenpanosta. Valmennusten tietosisällöt jalkautetaan opiskelijoille kirjaamisvalmennuksen käyneiden opettajien välityksellä ja näin edistetään sosiaali- ja terveysalan opiskelijoiden valmiuksia kirjata asiakastietoja määrämuodossa työelämään siirtyessään.

Oppilaitosten opettajille suunnatut valmennukset käynnistyvät lokakuussa 2018 ja jatkuvat vuoden 2019 loppuun asti. Nelipäiväinen valmennus toteutetaan etäopetuksena, ja osallistua voivat niiden koulutusorganisaatioiden edustajat, jotka ovat tehneet yhteistyösopimuksen Kansa-koulu II -hankkeen kanssa. Kirjaamisvalmennuksista kiinnostuneet oppilaitokset, jotka eivät ole vielä mukana hankkeessa, voivat olla yhteydessä hankejohtaja Marjo Oravaan, marjo.orava@socom.fi.

Kirjaamisvalmennuksen mahdollistaa Kansa-koulu -hankkeessa tuotettu laaja kirjaamisvalmennusmateriaali. Sen aihepiireihin kuuluvat muun muassa sosiaalihuollon kirjaamisen perusperiaatteet, kirjaamisen etiikka ja asiakaslähtöisyys, määrämuotoinen kirjaaminen, sosiaalipalvelujen luokitus ja sosiaalihuollon asiakastietomalli, tietosuoja ja tietoturva, kieli, kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinnalla, kirjaamisen käytännöt ja kirjaamisosaamisen jalkauttaminen ja motivointi. Kirjaamisvalmennusryhmien tarkemmat ajankohdat ja ilmoittautumislinkit löytyvät osoitteesta:

http://www.socom.fi/kansa-koulu/kirjaamisvalmennus/koulutusorganisaatiot/

Koulutusorganisaatioille järjestetään Kansa-koulu II -hankkeen aloituswebinaari keskiviikkona 3.10. kello 12-14:30. Lue lisää ja ilmoittaudu mukaan: http://www.socom.fi/kansa-koulu/koulutusorganisaatiot-kansa-koulu-ii-hankkeessa-aloitusseminaari/

Yksityiset sosiaalipalveluiden tuottajat

Ilmoittautuminen yksityisille palveluntuottajille suunnattuihin kirjaamisvalmentajien valmennusryhmiin on alkanut ja ryhmät täyttyvät nopeasti. Ilmoittaudu mukaan kevään 2019 valmennuksiin: http://www.socom.fi/kansa-koulu/kirjaamisvalmennus/yksityiset-palveluntuottajat/ilmoittautuminen/  .

Esimiesten tietopaketit

Kansa-koulu II -hanke järjestää sote-organisaatioiden esimiehille Kirjaamisvalmennuksen tietopaketti -tilaisuuksia. Esimiesten valmennuksen tavoitteena on tuoda tietoa sosiaalihuollon tiedonhallintaan liittyvästä kansallisesta kehittämistyöstä ja lisätä ymmärrystä sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanosta, määrämuotoisesta kirjaamisesta sekä Kanta-palveluiden käyttöönottoon liittyvistä vaatimuksista ja muutoksista. Tietopaketti kestää puoli päivää, ja sen aihealueita ovat Sosiaalihuollon tiedonhallinnan kansallinen kehittäminen, Hyvä kirjaaminen, Kohti yhtenäistä asiakastietoa sekä Sosiaalihuollon käytönhallinta ja henkilötietojen käsittely. Esimiesten tietopakettia pilotoidaan 26.9. kello 12:30-16. Tietopaketti toteutetaan etäyhteydellä ja mukaan mahtuu 30 ensin ilmoittautunutta. Lue lisää ja ilmoittaudu pilottiin: http://www.socom.fi/kansa-koulu/kirjaamisvalmennus/organisaatioiden-esimiehet/

Asiakirjahallinnosta vastaavat ja pääkäyttäjät

Asiakirjahallinnosta vastaavien henkilöiden ja pääkäyttäjien puolen päivän mittaiset tietopaketit käynnistyvät marraskuussa. Ilmoittautuminen alkaa lokakuussa ja siitä tiedotetaan myöhemmin.

Nykytilan kartoituksen työkalun kyselytunnit jatkuvat

Ilmoittautuminen syksyn 2018 kyselytunneille: https://www.webropolsurveys.com/S/F24443743C3AD55D.par

Kansa-koulu II -hanke edistää määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa

Kaikkien sosiaalipalveluja tuottavien organisaatioiden tulee vaiheittain liittyä Kanta-palvelujen käyttäjiksi. Kanta-palvelujen käyttöönotto edellyttää, että asiakastietoa kirjataan yhdenmukaisesti yksityisessä ja julkisessa sosiaalihuollossa. Sosiaalipalveluissa asiakastietoa kirjaavien ammattilaisten tulee kirjata ja käsitellä asiakastietoa noudattaen sosiaalihuollon asiakasasiakirjalakia. Laki edellyttää määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa. Ensimmäinen askel valmistautumisessa Kanta-palveluiden käyttöönottoon on valtakunnallisesti yhtenäisten kirjaamiskäytäntöjen omaksuminen asiakastyöhön. Tässä auttaa Kansa-koulu II -hanke.

Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2018─31.12.2019. Hankkeen valtionapuviranomainen on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Lisätietoja Kansa-koulu-II-hankkeen sivuilta www.socom.fi/kansa-koulu

Kaikissa sosiaalialan osaamiskeskuksissa on Kansa-koulu-hankkeen aluekoordinaattori tai yhteyshenkilö, johon voi olla yhteydessä Kansa-koulu-hanketta ja alueellisia kirjaamisvalmentajien valmennuksia koskevissa asioissa. Varsinais-Suomessa Vasson alueella aluekoordinaattorina toimii Nea Kosonen (etunimi.sukunimi@vasso.fi / 050 3027530).