Kansa-koulu II -hanke järjestää sote-organisaatioiden esimiehille Kirjaamisvalmennuksen tietopaketti -tilaisuuksia, joiden tavoitteena on tuoda tietoa sosiaalihuollon tiedonhallintaan liittyvästä kansallisesta kehittämistyöstä ja lisätä ymmärrystä sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanosta, määrämuotoisesta kirjaamisesta sekä Kanta-palveluiden käyttöönottoon liittyvistä vaatimuksista ja muutoksista. Tilaisuudet on suunnattu organisaatioille, joissa ei olla vielä pitkällä Kanta-palveluiden käyttöönoton prosesseissa.

Lue lisää tilaisuuksien sisällöstä ja ilmoittaudu mukaan.

Koulutusorganisaatioiden valmennukset

Kansa-koulu II -hankkeen koulutusorganisaatioille suunnatuissa kirjaamisvalmentajien valmennuksissa valmennetaan sosiaali- ja terveysalan opettajia määrämuotoisen kirjaamisen ja asiakasasiakirjalain tunteviksi kirjaamisvalmentajiksi, jotka kouluttavat määrämuotoista kirjaamista ja muita valmennuksen aihepiirejä sosiaalialan opiskelijoille. Näin työelämään siirtyvät sosiaali- ja terveysalan opiskelijat saavat valmiudet kirjata sosiaalialan asiakastietoja määrämuotoisisti.

Oppilaitosten opettajille suunnatut valmennukset käynnistyvät lokakuussa 2018 ja jatkuvat vuoden 2019 loppuun asti. Nelipäiväiseen valmennukseen voivat osallistua Kansa-koulu II -hankkeen kanssa yhteistyösopimuksen tehneiden sosiaalialan koulutusorganisaatioiden edustajat. Kirjaamisvalmentajien valmennuksista kiinnostuneet oppilaitokset, jotka eivät ole vielä mukana hankkeessa, voivat olla yhteydessä hankejohtaja Marjo Oravaan, etunimi.sukunimi@socom.fi.

Kirjaamisvalmentajien valmennuksissa hyödynnetään Kansa-koulu-hankkeessa tuotettua laajaa kirjaamisvalmennusmateriaalia. Sen aihepiireihin kuuluvat muun muassa sosiaalihuollon kirjaamisen perusperiaatteet, kirjaamisen etiikka ja asiakaslähtöisyys, määrämuotoinen kirjaaminen, sosiaalipalvelujen luokitus ja sosiaalihuollon asiakastietomalli, tietosuoja ja tietoturva, kieli, kirjaaminen sosiaali- ja terveydenhuollon rajapinnalla, kirjaamisen käytännöt sekä kirjaamisosaamisen jalkauttaminen ja motivointi. Kirjaamisvalmentajien valmennusten ajankohdat ja ilmoittautumislinkit löytyvät osoitteesta:

http://www.socom.fi/kansa-koulu/kirjaamisvalmennus/koulutusorganisaatiot/

Yksityiset sosiaalipalveluiden tuottajat

Valitettavasti kaikki yksityisille sosiaalipalveluiden tuottajille suunnatut kirjaamisvalmentajien valmennukset ovat täynnä. Selvitämme parhaillaan mahdollisuutta lisätä valmennusryhmiä. Mikäli olet kiinnostunut mahdollisista lisäryhmistä, niin jätäthän yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä.

Asiakirjahallinnosta vastaavat asiantuntijat ja asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjät

Sosiaalihuollon asiakirjahallinnosta vastaavien asiantuntijoiden ja asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjien puolen päivän mittaisten kirjaamisvalmennusten tietopakettien pilotit toteutetaan marras- ja joulukuussa. Varsinaiset kirjaamisvalmennuksen tietopaketit käynnistyvät tammikuussa 2019. Ilmoittautumiset avataan marraskuussa 2018.

Nykytilan kartoituksen työkalun kyselytunnit jatkuvat

Seuraavat kyselytunnit ovat 5.11. ja 11.12.2018. Ilmoittautuminen kyselytunneille täältä.

Check-in -tuokiot

Järjestämme etäyhteydellä pidettävien tilaisuuksien toimivuuden tueksi joka tiistai kello 9 – 9:30 teknisiä check-in -tuokioita. Check-in vie aikaa osallistujalta vain viisi minuuttia, jonka aikana testataan Skypen kuuluvuutta ja näkyvyyttä sekä osallistavien työkalujen, kuten luonnoslehtiön ja leimasimen käyttöä. Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, vaan voit liittyä mukaan tästä.

Kirjaamisvalmentajien valmennuspäivissä tai tietopakettitilaisuuksissa ei ole teknistä tukea, joten suosittelemme lämpimästi osallistumaan check-in -tuokioihin.

Kansa-koulu II -hanke edistää määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa

Kaikkien sosiaalipalveluja tuottavien organisaatioiden tulee vaiheittain liittyä Kanta-palvelujen käyttäjiksi. Kanta-palvelujen käyttöönotto edellyttää, että asiakastietoa kirjataan yhdenmukaisesti yksityisessä ja julkisessa sosiaalihuollossa. Sosiaalipalveluissa asiakastietoa kirjaavien ammattilaisten tulee kirjata ja käsitellä asiakastietoa noudattaen sosiaalihuollon asiakasasiakirjalakia. Laki edellyttää määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa. Ensimmäinen askel valmistautumisessa Kanta-palveluiden käyttöönottoon on valtakunnallisesti yhtenäisten kirjaamiskäytäntöjen omaksuminen asiakastyöhön. Tässä auttaa Kansa-koulu II -hanke.

Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2018─31.12.2019. Hankkeen valtionapuviranomainen on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Lisätietoja Kansa-koulu-II-hankkeen sivuilta www.socom.fi/kansa-koulu

Kaikissa sosiaalialan osaamiskeskuksissa on Kansa-koulu-hankkeen aluekoordinaattori tai yhteyshenkilö, johon voi olla yhteydessä Kansa-koulu-hanketta ja alueellisia kirjaamisvalmentajien valmennuksia koskevissa asioissa. Varsinais-Suomessa Vasson alueella aluekoordinaattorina toimii Nea Kosonen (etunimi.sukunimi@vasso.fi / 050 3027530).