Kansa-koulu II -hanke järjestää sote-organisaatioiden asiakirjahallinnon asiantuntijoille ja asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjille Kirjaamisvalmennuksen tietopaketti -tilaisuuksia, joiden tavoitateena on jakaa tietoa Kanta-palveluiden käyttöönottoon liittyvistä vaatimuksista ja muutoksista. Tilaisuudet on suunnattu organisaatioille, joissa Kanta-pal-veluiden käyttöönoton prosesseja ollaan käynnistämässä.

Asiakirjahallinnosta vastaavat asiantuntijat

Sosiaalihuollon asiakirjahallinnosta vastaavien asiantuntijoiden tietopaketti on suunnattu kaikille heille, jotka työkseen suunnittelevat tai toteuttavat tiedonohjausta, asiakirjahallintoa ja arkistointia, kuten esimerkiksi asianhallintapäälliköille, asiakirjahallintopäälliköille, tiedonhallinta-asiantuntijoille, arkistovastaaville, arkistosihteereille ja toimistosihteereille.

Asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjät

Pääkäyttäjien tietopaketti on suunnattu sosiaalihuollon asiakastietojen kirjaamiseen käytettävien tietojärjestelmien erilaisissa pääkäyttäjätehtävissä ja muissa rooleissa toimiville henkilöille, kuten esimerkiksi pääkäyttäjille, sovellusasiantuntijoille, tietojärjestelmäasiantuntijoille, sovellustukihenkilöille ja vastuukäyttäjille.

Puolen päivän mittaisissa tietopaketeissa käydään läpi perustietoa sosiaalihuollon tiedonhallinnan muutoksesta sekä asiakirjahallinnon sekä pääkäyttäjien rooleista ja tehtävistä Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoon valmistautumisessa ja käytössä. Tietopaketit on jaettu kahteen osaan. Tietopaketin alkuosa on sama sekä asiakirjahallinnosta vastaaville että pääkäyttäjille, minkä jälkeen alkavat omat osuudet kummallekin kohderyhmälle. Tarvittaessa voit osallistua molempiin tietopaketteihin.

Lue lisää tilaisuuksien sisällöstä ja ilmoittaudu mukaan.

Nykytilan kartoituksen työkalu päivitetty, kyselytunnit jatkuvat

Nykytilan kartoituksen työkalu on päivitetty ja julkaistu hankkeen verkkosivuilla 26.11.2018. Seuraavat kyselytunnit ovat 24.1. ja 27.2.2019. Lisätietoa ja ilmoittautuminen kyselytunneille.

Check-in -tuokiot

Järjestämme etäyhteydellä pidettävien tilaisuuksien toimivuuden tueksi joka tiistai kello 9 – 9:30 teknisiä check-in -tuokioita. Check-in vie aikaa osallistujalta vain viisi minuuttia, jonka aikana testataan Skypen kuuluvuutta ja näkyvyyttä sekä osallistavien työkalujen, kuten luonnoslehtiön ja leimasimen käyttöä. Tilaisuuksiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, vaan voit liittyä mukaan tästä.

Kirjaamisvalmentajien valmennuspäivissä tai tietopakettitilaisuuksissa ei ole teknistä tukea, joten suosittelemme lämpimästi osallistumaan check-in -tuokioihin.

Valmennuksia ja tietopaketteja järjestetään myös sote-esimiehille, koulutusorganisaatioille ja yksityisille sosiaalipalveluiden tuottajille

Yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajien kirjaamisvalmennusryhmät ovat tällä hetkellä täynnä, mutta uusia ryhmiä suunnitellaan parhaillaan. Jätä yhteystietosi, niin tiedotamme uusista ryhmistä ja ilmoittautumisaikatauluista henkilökohtaisesti.

Julkaisemme tammikuussa 2019 hankkeen verkkosivuilla webinaarin Kirjaamisvalmennusten tietopaketista sote-esimiehille. Esityksessä on kaikki tarpeellinen perustieto Kanta-palveluiden käyttöönotosta ja määrämuotoisesta kirjaamisesta.

Kansa-koulu II-hankkeella on työpaja Valtakunnallisilla aikuissosiaalityön päivillä 23.-24.1.2019, ilmoittaudu mukaan tästä!

Lue myös hankejohtajan kirjoitus MikäSOte?-blogista.

Koulutusorganisaatiot, valmistuuko teiltä kirjaamisen vahvoja osaajia? Sisältyykö opetussuunnitelmaanne osallistavia ja eettisiä näkökulmia kirjaamiseen? Hankkeeseen mahtuu mukaan enää muutama koulutusorganisaatio, joten toimi nopeasti! Lisää tietoa.

Kansa-koulu II -hanke edistää määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa

Kaikkien sosiaalipalveluja tuottavien organisaatioiden tulee vaiheittain liittyä Kanta-palvelujen käyttäjiksi. Kanta-palvelujen käyttöönotto edellyttää, että asiakastietoa kirjataan yhdenmukaisesti yksityisessä ja julkisessa sosiaalihuollossa. Sosiaalipalveluissa asiakastietoa kirjaavien ammattilaisten tulee kirjata ja käsitellä asiakastietoa noudattaen sosiaalihuollon asiakasasiakirjalakia. Laki edellyttää määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa. Ensimmäinen askel valmistautumisessa Kanta-palveluiden käyttöönottoon on valtakunnallisesti yhtenäisten kirjaamiskäytäntöjen omaksuminen asiakastyöhön. Tässä auttaa Kansa-koulu II -hanke.

Hanketta hallinnoi Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Socom. Hanke toteutetaan ajalla 1.1.2018─31.12.2019. Hankkeen valtionapuviranomainen on Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Lisätietoja Kansa-koulu-II-hankkeen sivuilta www.socom.fi/kansa-koulu

Kaikissa sosiaalialan osaamiskeskuksissa on Kansa-koulu-hankkeen aluekoordinaattori tai yhteyshenkilö, johon voi olla yhteydessä Kansa-koulu-hanketta ja alueellisia kirjaamisvalmentajien valmennuksia koskevissa asioissa. Varsinais-Suomessa Vasson alueella aluekoordinaattorina toimii Nea Kosonen (etunimi.sukunimi@vasso.fi / 050 3027530).