Anneli Pohjolan Sosiaalihuollon ammattihenkilölain muutostarpeita koskeva selvitys luettavissa tästä linkistä:

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161536?fbclid=IwAR175FKQ6xlk_qVIygEjs1DF-VZaxqm3wdO7f_roDAfS_HhC_po7uhiVbu0


”Sosiaali- ja terveysministeriö on käynnistänyt valmistelun alan ammattihenkilölakien uudistamiseksi. Vuonna 2018 valmistui terveydenhuollon ammattihenkilölain uudistamistarpeita koskeva selvitys, jossa esitettiin selvitystä myös sosiaalihuollon vastaavan lain osalta. Ministeriö asetti sosiaalihuoltoa koskevan selvityksen tehtäviksi:

1) sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimivuus,

2) sosiaalihuollon ammattitoiminnan erityispiirteet suhteessa terveydenhuollon ammattitoimintaan liittyen mm. sosiaalihuollon asiakasturvallisuuteen, oikeusturvaan suhteessa julkisen vallan käyttöön sekä palvelujen laatuun ja toimivuuteen,

3) ammattihenkilötoimintaan liittyvät keskeisimmät kansainväliset näkemykset,

4) sosiaalihuollon ammattihenkilölain muutostarpeet.”