Ehdotukset tulee tehdä 8.9.2019 mennessä

Hyvä järjestön edustaja!

Turun kaupunki hakee järjestöjäseniä monikulttuurisuusneuvostoon, jonka tarkoituksena on toimia maahanmuuttajien edustajana ja edistää maahanmuuttajien ja viranomaisten välistä yhteistyötä. Monikulttuurisuusneuvosto tarkastelee asioita maahanmuuttajanäkökulmasta Turun alueella antamalla muun muassa lausuntoja, tekemällä aloitteita sekä tekemällä tiivistä yhteistyötä muiden Turun vaikuttajaryhmien kanssa. 

Neuvosto koostuu kuudesta (6) vieraskielisiä kuntalaisia edustavista järjestöedustajasta, kuudesta (6) luottamushenkilöstä kaupungin lauta/-johtokunnista, yhdestä (1) kaupunginhallituksen luottamushenkilöstä sekä yhdestä (1) kaupungin virkamieskunnan asiantuntijajäsenestä. Monikulttuurisuusneuvoston jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja kokouskielenä on suomi.

 Järjestö voi hakea monikulttuurisuusneuvoston jäseneksi 8.9.2019 mennessä osoitteessa: http://www.turku.fi/monikulttuurisuusneuvosto HUOM! Ehdokkaaksi ilmoittautuvalla on oltava edustamansa järjestön hyväksyntä ja tuki. 

Turun kaupunginhallitus nimeää Monikulttuurisuusneuvoston jäsenet. Valituille Järjestöille/ edustajalle ilmoitetaan valinnasta syksyllä 2019.

Lisätietoja löydät osoitteesta www.turku.fi/osallistujavaikuta tai ottamalla yhteyttä

Ts. osallisuuden eritysasiantuntija Mirja Teräs puh. 050 558 9789 sähköposti mirja.teras@turku.fi

Kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa puh. 0500 825 532 sähköposti. maarit.luukkaa@turku.fi