Vasso hakee sosiaalipolitiikan tai sosiaalityön opiskelijaa harjoittelijaksi ajanjaksolle maalis-toukokuu ja syys-marraskuu 2020.

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Oy Vasso Ab, on maakunnallinen organisaatio, joka kehittää ja tutkii sosiaalialan osaamista ja palveluja Varsinais-Suomessa.  Vasso on voittoa tavoittelematon osakeyhtiö, jonka pääomistajia ovat Varsinais-Suomen kunnat ja korkeakoulut.

Vasso edistää sosiaalialan osaamista ja pitää esillä sosiaalisia näkökulmia hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Toimintatapana on verkostomainen kehittämistoiminta. Toiminnassa korostuvat alueellisen hyvinvointitiedon kokoaminen ja analysointi yhdessä kuntatoimijoiden kanssa, sosiaalialan tutkimus-, koulutus- ja kehittämistarpeiden ennakointi, alueelliset kehittämisfoorumit, asiantuntijapalveluiden organisointi ja tuottaminen sekä osallistuminen palvelurakenteiden ja osaamisen kehittämiseen.

Toiminta perustuu kuntien kehittämistarpeisiin. Vasso edistää kuntien välistä yhteistyötä, kokoaa asiantuntemusta sekä käynnistää, koordinoi ja toteuttaa kehittämistoimintaa kuntien, koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.

Vasso kuuluu koko maan kattavaan sosiaalialan osaamiskeskusten verkostoon. Toimintaa säätelevät laki ja asetus sosiaalialan osaamiskeskuksista.

Harjoittelijan työtehtäviin kuuluu projektityö kehittämishankkeissa, Vasson asiantuntijoiden avustaminen sekä osaamiskeskustoimintaan perehtyminen ja tutustuminen.

Hakijan on oltava sosiaalipolitiikan tai sosiaalityön opiskelija, jolle on myönnetty yliopiston harjoittelutuki yhden kuukauden palkkaan. Harjoittelun ajankohta on maalis-toukokuu 2019 tai syys-marraskuu 2019, mutta siitä voidaan myös neuvotella. Viimeinen hakupäivä on 15.1.2020, mutta aikaisemmin tulleet hakemukset otetaan huomioon.

Lisätiedot ja hakemukset: Tapio Häyhtiö, puh: 050-559 0769, email: tapio.hayhtio@vasso.fi