Nyt syksyllä 2019 SyTy! -hanke tähtää pysyviin koulutus- ja tukirakenteisiin. Tietoa ja kokemuksia systeemisestä toimintamallista pyritään levittämään edelleen sekä lastensuojelun sisällä että myös muille toimijoille, jotka työskentelevät lasten ja perheiden kanssa. On tärkeää saada lastensuojelun rakenteista ja resursseista päättävä johto tietoiseksi siitä, mistä systeemisessä lastensuojelussa on kyse ja millaisia vaikutuksia toimintamallilla on jo ollut, sekä miten sen odotetaan vaikuttavan pitkällä tähtäimellä.

THL:n kouluttamat 60 uutta systeemisen toimintamallin kouluttajaa valmistuvat tammikuussa, minkä lisäksi suurin osa aikaisemmin koulutetuista on edelleen mukana alueiden koulutusten toteuttamisessa. Syksyn aikana on tärkeää tehdä suunnitelma siitä, miten uusien sosiaalityöntekijöiden kouluttaminen systeemiseen työskentelyyn turvataan jatkossa.

Paljon kysymyksiä on herättänyt muun muassa se, miten mallin toteuttaminen on mahdollista nykyisillä, edelleen liian suurilla asiakasmäärillä. Myös johdon ymmärrys systeemisesta työskentelystä on oleellista. Jotta systeeminen työskentely lastensuojelussa on mahdollista, on tietoa ja ymmärrystä toimintamallista vietävä myös muille lasten ja perheiden kanssa työskenteleville toimijoille.

Syyskuun aikana on valmistumassa systeemisen lastensuojelun ohjelmateoria, jossa kuvataan, mitä elementtejä tiimirakenteen ja tiimin toiminnan tulee sisältää, jotta voidaan puhua vaikuttavasta systeemisestä työskentelystä. Syksyn aikana valmistuvat myös lastensuojelun systeemisen verkostoyhteistyön periaatteet. Hankkeessa valmistellaan myös tutkimuskatsausta sekä kansallista arviointia implementoinnin etenemisestä.

SyTy! -hankkeen verkkosivuilta lisää tietoa hankkeesta ja siihen liittyvistä tapahtumista! :

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/systeemisen-lastensuojelun-levittaminen-ja-juurruttaminen-syty-/tapahtumat