”Kehittämistoiminnassa on viime vuosina peräänkuulutettu pieniä, ketteriä kokeiluja ja vahvaa kokeilukulttuuria. Myös sosiaalityössä kokeilut mahdollistavat ja vahvistavat käytännön työn kehittämistä ja tutkimista. Tulokset kertovat, että sosiaalityön ammattilaiset voivat toteuttaa kokeiluja osana kiireistä perustyötään ja palvelunkäyttäjät voivat myös olla mukana kokeiluissa. Näin voidaan hyödyntää heidän kokemustietoansa ja he voivat vaikuttaa palvelujen kehittämiseen. Kokeilut voivat myös auttaa ymmärtämään, miten esimerkiksi tilat, tekniset ratkaisut tai käytössä olevat toimintatavat vaikuttavat käytännön työhön ja sen kehittämiseen.”

Heidi Muurinen (VTM) tarkastelee tutkimuksessaan mahdollisuuksia ja esteitä kokeilujen käyttöönottamisesta ja sitä, millaista päättelyä nämä kokeilut vaativat. Pienimuotoistenkin kokeilujen arvo arjessa tapahtuvassa sosiaalityössä ja sen käytäntöjen kehittämisessä tuo ilmi sosiaalialan erityisen luonteen.

Tutustu väitöskirjaan Heikki Waris -instituutin tutkimuksia-sarjassa.