Vasso aloittaa marraskuussa 2019 puoli vuotta kestävän gradupraksiksen pilotoinnin.

Pilotoinnin tavoitteena on tukea sosiaalialan käytäntötutkimusta Varsinais-Suomessa. Pilotointiin osallistuu neljä sosiaalityön pääaineopiskelija Turun yliopistosta, jotka aloittavat tänä syksynä opinnäytteen laatimisen. Vassossa opiskelijoita tuetaan opinnäytteiden aineistojen hankinnassa. Opiskelijoille järjestetään myös kerran kuukaudessa Vasson tiloissa gradutyöskentelyä tukeva keskusteluryhmä. Lisäksi opiskelijalle nimetään Vasson asiantuntijoista mentori, joka tukee opiskelijaa gradupraksiksen ajan järjestämällä säännöllisiä tapaamisia opiskelijan kanssa.

Kaksi opiskelijoista tekevät kolme kuukautta kestävän osa-aikaisen työskentelyjakson Vassossa. Osa-aikaiset opiskelijat suorittavat gradutyöskentelyn ajan myös Vasson viestintätehtäviin ja tapahtumajärjestelyihin sekä opinnäytteen teemaan liittyviin projektitöitä.

Opinnäytteen valmistuttua gradupraksikseen osallistuneet opiskelijat laativat tutkielmastaan Vasson sivuilla julkaistavat verkkovideon ja esittelytekstin. Gradupraksis toteutetaan yhteistyössä Turun yliopiston sosiaalityön oppiaineen kanssa.