Kotona Suomessa – hanke kerää tietoa maahanmuuttajia työssään kohtaavilta toimijoilta maahanmuuttajiin ja kotouttamiseen liittyvistä koulutustarpeista.

Kyselyn pääasiallisena kohderyhmänä ovat ammattilaiset jotka toimivat mm. kuntien eri toimialoilla, varhaiskasvatuksessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, oppilaitoksissa, kouluttajina, hanke- tai projektityössä, kolmannella sektorilla, yksityisellä sektorilla tai elinkeinoelämässä, TE-palveluissa ja muissa viranomaistehtävissä sekä päättäjinä.

Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa mitä, miten ja missä koulutuksia tulisi järjestää. Kyselyn vastauksia hyödynnetään hankkeen viimeisen toimintavuoden 2020 koulutuksien suunnittelussa. 

Hankkeessa järjestettävien koulutusten tavoitteena on tukea eri alueiden toimijoiden kotoutumista tukevien palveluiden ja niihin liittyvän osaamisen kehittämisessä. Kotouttaminen kuuluu kaikille toimijoille, myös niille jotka eivät tee siitä päätyönään ja monialainen yhteistyö on paras edellytys maahanmuuttajan kotoutumiseen. 

Kyselyyn pääset tästä linkistä.

Vastausaika päättyy 20.10.2019.

Kiitos etukäteen vastauksestasi.