Mediatiedote                                                                            Julkaisuvapaa heti

Aikuissosiaalityön hätähuuto

Varsinais-Suomen kuntien sosiaalityöstä viestitään, että aikuissosiaalityön asiakasmäärät ovat koko ajan kasvamassa sosiaalisten ongelmien lisääntyessä.

Laadukkaan sosiaalityön tekeminen ei ole mahdollista nykyisillä resursseilla.

Haastavat ja vaativat asiakkaat ovat kasvava asiakasjoukko. Sosiaalityö kantaa usein viime kädessä vastuun, kun palvelujärjestelmä ei pysty vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin.

www.vasso.fi/sosiaalinenraportointi -sivulta löytyy ensimmäisen maakunnallisen kannanoton materiaaleja.

Maakunnallisina sosiaalisina ilmiöinä tunnistettiin:

Edullisten asuntojen sekä päihdeasumisen puutteet.

Taloudelliset ongelmat: ratkaisuissa vaaditaan niin valtakunnallista, kuin kunnallista edunvalvontaa. Sosiaalihuoltolain perusteella jaettavalla toimeentulotuella sekä sosiaalisella luototuksella voitaisiin ehkäistä taloudellisia ongelmia. Lisäksi pitäisi miettiä taloussosiaalityön työorientaation kehittämistä.

Mielenterveyspalveluiden kanssa tehtävän yhteistyön osalta ilmiöt koskettivat Turkua. Olisi tärkeää jatkossa tarkastella, toimiiko yhteistyö mielenterveyspalveluiden kanssa paremmin pienissä kunnissa vai keskittyykö asiakaskunta Turkuun? Vai onko ilmiö samankaltainen myös pienemmissä kunnissa?

Maahanmuuttoon liittyvät ilmiöt koskettivat Uusikaupunkia, Kaarinaa ja Turkua.  Kaikkia näitä ilmiöitä yhdistää huoli siitä, ettei maahanmuuttoon ja kotouttamiseen ole osattu varautua ja resursoida riittävästi. 

Kuntouttavan sosiaalityön teeman osalta ylirajaisena voidaan nähdä pitkäaikaisen toimeentulotuen asiakkuudet ja asiakkaiden huonokuntoisuus. Toimeentulotuen käytössä on suuria kuntakohtaisia eroja, mutta viimeaikainen trendi on ollut maakunnallinen. 

Maakunnallisena hyvänä ilmiönä voidaan pitää matalan kynnyksen toimintaa, asiakasraateja ja yleisesti hallintorajat ylittävää yhteistyötä.

www.vasso.fi                     050-559 0701                  ville.santalahti@vasso.fi

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy Vasso Ab