Lisäämme tälle sivulle yleisiä aikuissosiaalityöhön liittyviä materiaaleja


PRO SOS -hankkeessa tuotetut loppumateriaalit löytyvät http://www.prosos.fi – Jos haluat lisätietoa/koulutusta jostain näistä aiheista, ota yhteyttä!

Näkökulmia palvelutarpeen arviointiin. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B. Raportteja ja selvityksiä 144. Minna Zechner (toim.) http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019061320426

Aikuissosiaalityö – esite

PKS-hyvinvointimittarin käyttöönootto kunnan aikuissosiaalityössä -tiedostot.