Vasso-Ville

About Ville Santalahti

Purjehtiva ja laulava sosiaalialan työntekijä ja suuntaviivojen vetäjä.

Sosiaalityön foorumit kevät 2020

Lisätietoa

helmikuu 7th, 2020|Yleinen|

Sosiaalinen raportointi 2.0 koskettaa nyt kaikkia sosiaalialan ammattilaisia Varsinais-Suomessa

Sosiaalinen raportointi


Raportoi sosiaalinen ilmiö koska vaan!

helmikuu 4th, 2020|Yleinen|

Aikuissosiaalityön hätähuuto

Mediatiedote                                                                            Julkaisuvapaa heti

Aikuissosiaalityön hätähuuto

Varsinais-Suomen kuntien sosiaalityöstä viestitään, että aikuissosiaalityön asiakasmäärät ovat koko ajan kasvamassa sosiaalisten ongelmien lisääntyessä.

Laadukkaan sosiaalityön tekeminen ei ole mahdollista nykyisillä resursseilla.

Haastavat ja vaativat asiakkaat ovat kasvava asiakasjoukko. Sosiaalityö kantaa usein viime kädessä vastuun, kun palvelujärjestelmä ei pysty vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin.

www.vasso.fi/sosiaalinenraportointi -sivulta löytyy ensimmäisen maakunnallisen kannanoton materiaaleja.

Maakunnallisina sosiaalisina ilmiöinä tunnistettiin:

Edullisten asuntojen sekä päihdeasumisen […]

joulukuu 17th, 2019|Yleinen|

Vasso kiittää vuodesta 2019!

joulukuu 16th, 2019|Yleinen|

Sote-alan ammattilaisten jatkuvan oppimisen tiekartta -työpajat

Hyvä sosiaalialan ammattilainen!

Sote-alan ammattilaisten jatkuvan oppimisen tiekartta -hanketta (ESR) koordinoi Savonia ammattikorkeakoulu. Hankkeessa on mukana 15 ammattikorkeakoulua ja Itä-Suomen yliopisto.

Hankkeen tavoitteena on edistää koulutuksen keinoin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamisen kehittämistä työelämän muutoksissa.

Haluamme kutsua Sinut työpajaan, jossa työstetään sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja koulutustarpeista, erityisesti erikoistumis- ja ammatillisten täydennyskoulutusten näkökulmasta.

Työpajoja järjestetään viisi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueittain. […]

joulukuu 13th, 2019|Yleinen|

Valtakunnallinen koulutustarvekysely toimijoille – osaamisen vahvistamisen tarpeet maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvissä kysymyksissä eri puolilla Suomea

Kotona Suomessa – hanke kerää tietoa maahanmuuttajia työssään kohtaavilta toimijoilta maahanmuuttajiin ja kotouttamiseen liittyvistä koulutustarpeista.

Kyselyn pääasiallisena kohderyhmänä ovat ammattilaiset jotka toimivat mm. kuntien eri toimialoilla, varhaiskasvatuksessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, oppilaitoksissa, kouluttajina, hanke- tai projektityössä, kolmannella sektorilla, yksityisellä sektorilla tai elinkeinoelämässä, TE-palveluissa ja muissa viranomaistehtävissä sekä päättäjinä.

Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa mitä, miten ja missä koulutuksia tulisi järjestää. Kyselyn […]

lokakuu 9th, 2019|Yleinen|

Sosiaalialan osaamiskeskusten vuoden 2020 valtionapu ja määräraha

Sosiaali- ja terveysministeriön talousarviosta vastaaville tahoille

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä esitetään valtionavustukseen sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha) vuodelle 2020 tuntuvaa leikkausta siten,että määrärahan vähennys olisi 700.000 euroa (24%) vuoden 2019 tasosta, joka on 2.950.000 euroa.

Toteutuessaan tämä määrärahan leikkaus vie pohjan sosiaalialan osaamiskeskustoiminnalta ja johtaa toiminnan alasajoon. Mikään toimija ei kestä näin suurta ja nopeasti toteutettavaa leikkausta – […]

syyskuu 10th, 2019|Yleinen|

Ethän sulje silmiäsi -tarinat

Lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitusvelvollisuudet koskettavat kaikkia lasten kanssa työskenteleviä, mutta puuttumiskynnys on usein liian korkea.

Lapsilla ja perheillä on oikeus saada apua.

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (VASSO) on tuottanut videomateriaalia lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisista ilmoitusvelvollisuuksista tietoisuuden lisäämiseksi. Tuotantoon on osallistunut myös Turun ensi-ja Turvakoti ry.

Tärkeää olisi tavoittaa kaikki lasten kanssa työskentelevät tahot. On […]

elokuu 27th, 2019|Yleinen|

Ehdokkaiden haku Turun monikulttuurisuusneuvoston jäseneksi käynnissä

Ehdotukset tulee tehdä 8.9.2019 mennessä

Hyvä järjestön edustaja!

Turun kaupunki hakee järjestöjäseniä monikulttuurisuusneuvostoon, jonka tarkoituksena on toimia maahanmuuttajien edustajana ja edistää maahanmuuttajien ja viranomaisten välistä yhteistyötä. Monikulttuurisuusneuvosto tarkastelee asioita maahanmuuttajanäkökulmasta Turun alueella antamalla muun muassa lausuntoja, tekemällä aloitteita sekä tekemällä tiivistä yhteistyötä muiden Turun vaikuttajaryhmien kanssa. 

Neuvosto koostuu kuudesta (6) vieraskielisiä kuntalaisia edustavista järjestöedustajasta, kuudesta (6) luottamushenkilöstä kaupungin lauta/-johtokunnista, […]

elokuu 23rd, 2019|Yleinen|

Vasson tiedote 1/2019 ja ystävälista

Otimme käyttöön uuden työkalun ja loimme Vasson ystävälistan. Liity: https://t.co/M4zbVt9Amc lue tiedote: https://t.co/0KKzn0JkK9