Työelämä ja harjoittelut olivat itselleni jo entuudestaan tuttuja, sillä olen suorittanut monta harjoittelua ja tehnyt asiakas- ja potilastyötä sairaanhoitajana sekä toiminut ammatillisena tukihenkilönä Mannerheimin Lastensuojeluliitolla. Olen kuitenkin aina ollut kiinnostunut myös tutkimus-, kehittämistyöstä. Tästä syystä toivoin pääseväni suorittamaan tämän korkeakouluharjoitteluni paikassa, jossa pääsen tutustumaan sen kaltaisen työhön. Olin miettinyt mielessäni, että suoritan harjoittelun mahdollisesti […]