Julkaisuja

Tuore väitöskirja kokeiluista osana sosiaalityön kehittämistä – kokeilut onnistuvat myös osana perustyötä

”Kehittämistoiminnassa on viime vuosina peräänkuulutettu pieniä, ketteriä kokeiluja ja vahvaa kokeilukulttuuria. Myös sosiaalityössä kokeilut mahdollistavat ja vahvistavat käytännön työn kehittämistä ja tutkimista. Tulokset kertovat, että sosiaalityön ammattilaiset voivat toteuttaa kokeiluja osana kiireistä perustyötään ja palvelunkäyttäjät voivat myös olla mukana kokeiluissa. Näin voidaan hyödyntää heidän kokemustietoansa ja he voivat vaikuttaa palvelujen kehittämiseen. Kokeilut voivat myös […]

syyskuu 26th, 2019|Julkaisuja, väitöskirjat|

Vasson tiedote ja kesäaikataulut

Vasson aikuissosiaalityö ja PROSOS -painotteinen tiedote on julkaistu! Tutustu siihen tästä linkistä: https://mailchi.mp/36ce72c05072/vasson-tiedote-22019

Liittymällä Vasson ystävälistalle saat ajankohtaiset kuulumiset ja nostot sosiaalialalta sähköpostiisi. Liity listalle täältä: https://t.co/M4zbVt9Amc

Asiantuntijoidemme kesäaikataulut

Sosiaali- ja potilasasiamiehen puhelinajat 1.–17.7. maanantaista keskiviikkoon kello 8.30–1018.7.–7.8. ei puhelinpalvelua

Lastensuojelun juridinen asiantuntija8.–12.7. ja 25.–26.7. lomalla

Vasson väki toivottaa kaikille ihanaa kesää!

Työryhmältä 12 suositusta psykososiaalisen tuen kehittämiseksi kriisitilanteissa

”Jokaisen pitäisi saada laadukasta psykososiaalista tukea äkillisessä traumaattisessa tilanteessa. Työryhmä on laatinut 12 suositusta siihen, miten psykososiaalista tukea ja akuuttia kriisityötä kannattaisi organisoida ja kehittää tulevaisuudessa.”

Äkillisten traumaattisten tilanteiden psykososiaalisen tuen lähtökohtana on, että tukea tarjotaan aktiivisesti kaikille äkillisen järkyttävän tapahtuman kokeneille. Psykososiaaliseen tukeen liittyy hälytyksen vastaanottaminen, tapaaminen sokkivaiheessa, erilaiset kriisitapaamiset, sekä myös tilanteen seuranta […]

toukokuu 31st, 2019|Julkaisuja, Työryhmä|

Osallisuutta sote-palveluihin palvelumuotoilemalla

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus on julkaissut Kunnallisalan kehittämissäätiön julkaisusarjassa tutkimuksen ”Osallisuutta sote-palveluihin palvelumuotoilemalla”.

Tutkimuksen mukaan palvelumuotoilun yhteiskehittämisen periaatteet voivat edistää asiakkaiden osallisuutta palveluiden kehittämisessä mm. tiedonkeruuvaiheessa ja työryhmätyöskentelyssä. Asiakaslähtöisen palvelumuotoilun avulla voidaan sote-palveluissa kehittää palvelukonsepteja, joissa keskiössä on aivan uudella tavalla asiakkaiden tarpeiden ja toiveiden huomioiminen.

Tutkimus tuo esille, että palvelumuotoilun toimintatavoilla voidaan rationalisoida ja mahdollistaa asiakkaiden […]

kesäkuu 15th, 2017|Julkaisuja, sote, Tapio Häyhtiö|

Uusi tutkimusjulkaisu lastensuojelun kehittämisen tueksi

Lapsen elämäntilanteen ja tuen tarpeiden lapsikeskeinen, monitoimijainen arviointi : Tietoa lastensuojelun kehittämisen pohjaksi. Tutkimus julkaistu THL:n sivuilla http://www.julkari.fi/handle/10024/131363

marraskuu 2nd, 2016|Julkaisuja|

Pois syrjästä -hanke päättyy

Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseen tähtäävä Pois syrjästä –hanke päättyy lokakuussa 2016.

Hankkeen aikana kehitettiin yhdessä Satakunnan ja Salon lasten, nuorten ja perheiden palveluiden ennaltaehkäisevään työhön uudenlaisia varhaisen vaiheen toimintamalleja ja käytäntöjä. Kehittämistyötä tehtiin yhdessä kuntien ammattilaisten, 3. sektorin toimijoiden, seurakunnan, oppilaitosten sekä lasten ja perheiden itsensä kanssa. Hankkeen aikana niin ammattilaisia kuin lapsia, nuoria […]

syyskuu 27th, 2016|Julkaisuja, Kärkihankkeet|

Selvitys sosiaalihuoltolain uudistuksen aiheuttamista muutoksista sekä lapsi- ja perhepalveluiden kehittämisestä Varsinais-Suomessa 2016

Selvityksen laatinut Jan-Erik Lundén, Vasson julkaisuja 2/2016 (PDF):

Tämän selvityksen tekeminen lähti tarpeesta varautua Sipilän hallituksen kärkihankkeen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman mukanaan tuomiin kehittämistoimenpiteisiin. Pystyäkseen vastaamaan tähän tarpeeseen on tiedettävä millaista ja minkä tyyppistä kehitystyötä kunnissa on tähän mennessä tehty. Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Vasso laati kuntien työntekijöille kyselyn maalikuussa 2016. Vastauksia saatiin yhteensä 45 kappaletta. […]

kesäkuu 23rd, 2016|Julkaisuja, Lastensuojelu|

Vasson julkaisuja 2016/1. Katsaus nuorten työttömyyteen ja syrjäytymiseen sekä työllistymispalveluihin Turussa ja Salossa.

Tutkijaryhmän Minna Ylikännö & Sari Kehusmaa & Mirjami Kullaa & Sini Pallasvuon raportti nuorten työttömyydestä, syrjäytymisestä sekä työllistymispalveluista Turussa ja Salossa. Raportti luettavissa täältä. Ohessa raportin yhteenveto:

Nuorisotyöttömyys on noussut viime vuosien taloudellisen taantuman ja Suomen väestöllisen ikärakenteen myötä keskeiseksi yhteiskunnalliseksi haasteeksi. Nuorten syrjäytymiskehitys halutaan taittaa ja työuria pidentää kansantaloudellisten ja sosiaalisten ongelmien välttämiseksi. Työvoimapolitiikan […]

helmikuu 8th, 2016|Julkaisuja|

Kumppanuuskäsikirja – näkökulmia monitoimijaisen yhteistyön kehittämiseen

Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen julkaisuja: MontEri –hankkeen neljäs ja hankekauden viimeinen verkkojulkaisu kokoaa perustietoa tutkimukseen ja hankkeen kokemuksiin pohjautuen siitä, mitä kumppanuudella tarkoitetaan, minkälaisen prosessin kautta sitä voidaan rakentaa, mitkä elementit siinä ovat keskeisiä ja miksi tässä ajassa on tärkeä puhua kumppanuudesta.
Hankeen aikana käynnistettiin useita kehittämiskokeiluja, joissa tavoitteena oli motivoida eri sektoreiden toimijoita yhteistyöhön ja […]

marraskuu 27th, 2014|Julkaisuja|