Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta…

2018 julkaistu lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi:

OTT Eeva Valjakka 15052018_Lausunto StV_HE 16 2018 vp

”…Edellä esitetyin perustein esitän, että sosiaali- ja terveysvaliokunta arvioisi vielä, mahdollistaako valinnanvapauden laajentaminen ehdotetulla tavalla ja suunnitellussa aikataulussa julkisen vallan turvaamaan lapsen oikeuden suojeluun siten kuin Suomen perustuslaissa ja Suomea sitovissa […]

toukokuu 23rd, 2018|Lastensuojelun juridinen asiantuntija, Lausunnot|

Lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta…

2017 julkaistu lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä potilaslain ja sosiaalihuollon asiakaslain muutoksesta:

Vasso 23032017_Lausunto STM068_00_2015

toukokuu 23rd, 2018|Lausunnot|

Sosiaalipalveluja tarvitsevat ansaitsevat hyvin toimivan valinnanvapausmallin

Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat esittävät, että valinnanvapaus laajenisi asteittain sitä mukaa kun uusi maakunnallinen palvelujärjestelmä rakentuu. Tämä antaisi mahdollisuuden kuulla myös kansalaisia ja palvelujen käyttäjiä ja tehdä kehittämistyötä yhdessä heidän kanssaan. (PDF)

Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat pitävät tärkeänä, että myös sosiaalipalveluja tarvitsevilla kansalaisilla on mahdollisuus itse arvioida ja valita, minkälaista palvelua he tarvitsevat. Tätä mahdollisuutta ei saa hukata keskeneräisen ja […]

maaliskuu 16th, 2017|Lausunnot|

Oske-johtajien lausunto kehittämisestä, tutkimuksesta ja opetuksesta sote-järjestämislakiluonnoksesta

LAUSUNTOPYYNTÖ STM068:00/2015 (PDF)

SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUSJOHTAJIEN LAUSUNTO KEHITTÄMISESTÄ, TUTKIMUKSESTA JA OPETUKSESTA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVASSA HALLITUKSEN ESITYKSEN LUONNOKSESSA

Sosiaalialan osaamiskeskusjohtajat pitävät hyvin merkittävänä sitä, että sosiaalitieteellisen tutkimuksen ja opetuksen organisointi ja rahoitus pyritään nostamaan lainsäädännön tasolla periaatteessa samaan asemaan kuin mitä terveystieteellinen tutkimus on ollut jo vuosikymmeniä. Tämä osaltaan kannustaa niin monitieteiseen tutkimukseen, sosiaalityön ja lääkäreiden […]

marraskuu 18th, 2016|Lausunnot|

Sosiaalialan osaamiskeskusten perustoiminnan valtionavustus on turvattava!

Valtiovarainministeriön ehdotuksessa vuoden 2017 talousarvioksi sosiaalialan osaamiskeskusten perustoiminnan valtionavustusta esitetään pienennettäväksi kolmanneksella eli 2,0 miljoonaan euroon aiemmasta 3,0 miljoonasta eurosta. Osaamiskeskukset vetoavat nyt voimakkaasti päättäjiin, ettei leikkaus vuoden 2017 talousarviossa toteutuisi.

Valtionavustuksella on ylläpidetty valtakunnallista sosiaalialan osaamiskeskusten verkostoa, joka tukee kuntia sosiaalihuollon suurten lakimuutosten toteuttamisessa, maakuntia uusiin sote-ratkaisuihin siirtymisessä sekä on valtakunnallisesti esim. STM:n kumppani […]

elokuu 22nd, 2016|Lausunnot|

Kannanotto tulevien sote-alueiden kehittämis- ja tutkimusrakenteista

Valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskusten johtajien verkosto esittää tulevassa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaissa huomioon otettavaksi seuraavaa (PDF).

Alueelliset sosiaalialan osaamiskeskukset (11) arvioivat, että 15 sote-alueelle mahdollisesti muodostuvat sosiaali- ja terveydenhuollon kehittämisyksiköt eivät yksinään riittävästi kykene vastaamaan tutkittuun tietoon perustuvasta sosiaali- ja terveyspalvelujen alueellisesta kehittämisestä silloin, kun kyse on yhtä sote-aluetta laajemmista ja valtakunnallista yhteistyötä edellyttävistä tutkimuksen, koulutuksen […]

tammikuu 28th, 2016|Lausunnot|

Sosiaalialan osaamiskeskusten johtajien kannanotto hallitusneuvotteluihin

Sosiaalialan osaamiskeskusten johtajien kannanotto hallitusneuvotteluihin (PDF)

Valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskusten johtajien verkosto esittää, että tulevaan hallitusohjelmaan kirjataan tavoitteeksi:

Sosiaalisten erojen ja eriarvoisuuden kaventaminen
Perheiden hyvinvoinnin parantaminen
Sitoutuminen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen toteuttamiseen

Valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien verkosto kiinnittää kannanotossaan hallitusneuvotteluihin huomiota seuraaviin seikkoihin:

 

Vaikka suomalaisten yleinen hyvinvointi ja terveys ovat viime vuosikymmeninä merkittävästi parantuneet, taloudellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus Suomessa ovat huolestuttavasti lisääntyneet […]

toukokuu 8th, 2015|Lausunnot, Yleinen|