Tiedonhallinta

Kolme toivetta kirjaamisosaamisen tukemiseen

Suuri urakka tuli päätökseen, kun määrämuotoista kirjaamista sosiaalihuollossa tukenut Kansa-koulu II -hanke päättyi vuoden 2019 lopussa. Kansa-koulu I ja II -hankkeiden aikana valmennettiin huikea määrä kirjaamisvalmentajia, jotka jatkoivat valmennuksia omissa organisaatioissaan: jo 34 000 ammattilaista on koulutettu määrämuotoiseen kirjaamiseen!

Hankkeen päättyessä Varsinais-Suomen aluekoordinaattorina minulla on kolme toivetta:

1. Jatkakaa valmennusten järjestämistä

Kirjaamisvalmentajat voivat järjestää kirjaamisvalmennuksia myös […]

tammikuu 13th, 2020|Hankkeet, Tiedonhallinta, Yleinen|

Kansa-koulu II-hankkeen tiedote 5/2018

Kansa-koulu II -hanke järjestää sote-organisaatioiden asiakirjahallinnon asiantuntijoille ja asiakastietojärjestelmien pääkäyttäjille Kirjaamisvalmennuksen tietopaketti -tilaisuuksia, joiden tavoitateena on jakaa tietoa Kanta-palveluiden käyttöönottoon liittyvistä vaatimuksista ja muutoksista. Tilaisuudet on suunnattu organisaatioille, joissa Kanta-pal-veluiden käyttöönoton prosesseja ollaan käynnistämässä.

Asiakirjahallinnosta vastaavat asiantuntijat

Sosiaalihuollon asiakirjahallinnosta vastaavien asiantuntijoiden tietopaketti on suunnattu kaikille heille, jotka työkseen suunnittelevat tai toteuttavat tiedonohjausta, asiakirjahallintoa ja […]

joulukuu 20th, 2018|Tiedonhallinta|

Kansa-koulu II-hankkeen tiedote 4/2018

Kansa-koulu II -hanke järjestää sote-organisaatioiden esimiehille Kirjaamisvalmennuksen tietopaketti -tilaisuuksia, joiden tavoitteena on tuoda tietoa sosiaalihuollon tiedonhallintaan liittyvästä kansallisesta kehittämistyöstä ja lisätä ymmärrystä sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanosta, määrämuotoisesta kirjaamisesta sekä Kanta-palveluiden käyttöönottoon liittyvistä vaatimuksista ja muutoksista. Tilaisuudet on suunnattu organisaatioille, joissa ei olla vielä pitkällä Kanta-palveluiden käyttöönoton prosesseissa.

Lue lisää tilaisuuksien sisällöstä ja ilmoittaudu mukaan.
Koulutusorganisaatioiden valmennukset
Kansa-koulu II […]

lokakuu 18th, 2018|Tiedonhallinta|

Kansa-koulu II-hankkeen tiedote 3/2018

Ilmoittautuminen kirjaamisvalmentajien valmennuksiin on käynnistynyt – valmennukset on suunnattu sosiaalihuollon yksityisille palveluntuottajille sekä hankkeessa mukana oleville koulutusorganisaatioille. Lisäksi järjestämme kohdennettuja tietopaketteja sosiaali- ja terveydenhuollon esimiehille sekä asiakirjahallinnosta vastaaville ja pääkäyttäjille.
Koulutusorganisaatioiden valmennukset
Kansa-koulu II -hankkeen koulutusorganisaatioille suunnatuissa kirjaamisvalmennuksissa valmennetaan sosiaali- ja terveysalan opettajia kirjaamisvalmentajiksi määrämuotoisesta kirjaamisesta ja asiakasasiakirjalain toimeenpanosta. Valmennusten tietosisällöt jalkautetaan opiskelijoille kirjaamisvalmennuksen käyneiden opettajien […]

elokuu 29th, 2018|Tiedonhallinta|

Kansa-koulu-hanke jatkuu

Kansa-koulu-hanke kiittää hyvästä yhteistyöstä! Jatketaan määrämuotoisen kirjaamisen parissa Kansa-koulu-II-hankkeessa.

Kansa-koulu II Määrämuotoisen kirjaamisen tuki sosiaalialalla –hanke on saanut rahoituksen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on myöntänyt valtionavustusta 900 000 € ja hankkeen kokonaiskustannukset ovat 1,2 miljoonaa €. Hankeaika on 1.1.2018 – 31.12.2019. Hankkeen tavoitteena on, että sosiaalihuollon asiakastietoa kirjattaessa koko Suomessa on yhtenäiset menettelytavat, jolloin sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimukset […]

joulukuu 21st, 2017|Tiedonhallinta|

Kansa-koulu-hankkeen tiedote 1/2016

Kansa-koulu-hankkeen tiedote 1/2016 on nyt julkaistu. Tiedote koskee kirjaamisvalmentajien valintaa joka on käynnissä 1.4.2016 asti. Nyt on aika miettiä ensimmäisen vaiheen kirjaamisvalmentajaksi sopivaa sosiaalialan ammattilaista omassa organisaatiossasi. Meneillään oleva kirjaamisvalmentajien haku koskee sosiaalitoimistoja, kasvatus- ja perheneuvoloita, perheoikeudellisia yksiköitä, sosiaalipäivystystä, kunnallisia- ja alueellisia lastensuojeluyksiköitä, perhetyötä ja lapsiperheiden kotipalvelua. Tiedote on luettavissa myös täältä:http://www.socom.fi/wp-content/uploads/2016/02/kansa-koulu_tiedote_1_2016.pdf.

Muistutan samalla myös Kansa-koulu-hankkeen asiakasasiakirjalakikoulutuksesta […]

helmikuu 19th, 2016|Tiedonhallinta|

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpano -koulutus 23.3.2016

Kansa-koulu-hanke järjestää yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ja Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen kanssa koulutuksen sosiaalihuollon asiakasasiakirjalaista ja sen toimeenpanoon liittyvistä kysymyksistä.

Koulutus on tarkoitettu asiakastietoja työssään käsittelevälle sosiaalialan henkilöstölle, sosiaalialan johtotehtävissä työskenteleville, yksityisten sosiaalipalveluiden tuottajille sekä sosiaalihuollon tietojärjestelmien ja tiedonhallinnan parissa työskenteleville. Koulutus on maksuton.

 Aika: Keskiviikko 23.3.2016 kello 8:30-14:30

Paikka: Puutarhakadun luentosali, Puutarhakatu 1, […]

tammikuu 18th, 2016|Tiedonhallinta|

IKI-hankkeen nykytilan kuvaus valmistunut

Ikäihmisten kotihoidon toimintamalli ja kirjaamisen edellytykset hankkeen nykytilan kuvaus on valmistunut. Lisää tietoa tästä Raision, Uudenkaupungin, Liedon ja Vasson yhteistyöhankkeesta THL:n verkkosivuilta

joulukuu 23rd, 2015|Tiedonhallinta|

Kutsu Kansa-koulu –hankkeen Kick-off –seminaariin 27.11.2015

Aika: 27.11.2015 klo 9-12
Paikka: Alvarium, auditorio, http://www.alvarium.fi
Tilaisuuden esitykset ohessa:

Maarit Hiltunen Toura: Kansa-koulu hankkeen esittely
Teppo Taskinen: Toiminta- ja tietomääritykset
Hanna Lohijoki: Kirjaamisosaamisen kehittäminen

Syksyllä 2015 on käynnistynyt sosiaalialan osaamiskeskusten valtakunnallinen Kansa-koulu –hanke asiakasasiakirjalain toimeenpanotuen tukemiseksi. Varsinais-Suomen alueella hanke käynnistetään seminaarilla, jossa hankkeen asiantuntijat esittelevät hanketta ja käyvät keskustelua kuntien edustajien kanssa. Tilaisuudessa hankejohtaja Maarit Hiltunen-Toura sekä sosiaalihuollon […]

lokakuu 21st, 2015|Tiedonhallinta|

Teknologia ikäihmisen arjen ja hoidon tueksi -seminaari ja minimessut 3.11.2015

Aika: Tiistaina 3.11.2015 klo 13.00-16.00
Paikka: Alvariumin tilat, Puutarhakatu 8 B, Turku

Minimessuilla esiintyvät ja esillä toimijoita jotka kehittävät ja edistävät tietotekniikan käyttöä ja hyödyntämistä ikäihmisten palveluissa. Seminaarissa tietoa valtakunnallisista ja paikallisista sosiaalihuollon tietotekniikan kehittämisen ja hyödyntämisen hankkeista. 

Tervetuloa mukaan kehittämään sosiaali- ja terveyspalveluita!

Ohjelma (Kutsu seminaariin ja minimessuihin pdf):

13.00-13.30
Tutustuminen minimessuihin ja kahvitus

 13.30-14.00
Tapahtuman virallinen avaus
Juha Knuuttila, Turun ammattikorkeakoulu […]

syyskuu 18th, 2015|Tiedonhallinta|