Yleinen

Sosiaalityön foorumit kevät 2020

Lisätietoa

helmikuu 7th, 2020|Yleinen|

Sosiaalinen raportointi 2.0 koskettaa nyt kaikkia sosiaalialan ammattilaisia Varsinais-Suomessa

Sosiaalinen raportointi


Raportoi sosiaalinen ilmiö koska vaan!

helmikuu 4th, 2020|Yleinen|

Kolme toivetta kirjaamisosaamisen tukemiseen

Suuri urakka tuli päätökseen, kun määrämuotoista kirjaamista sosiaalihuollossa tukenut Kansa-koulu II -hanke päättyi vuoden 2019 lopussa. Kansa-koulu I ja II -hankkeiden aikana valmennettiin huikea määrä kirjaamisvalmentajia, jotka jatkoivat valmennuksia omissa organisaatioissaan: jo 34 000 ammattilaista on koulutettu määrämuotoiseen kirjaamiseen!

Hankkeen päättyessä Varsinais-Suomen aluekoordinaattorina minulla on kolme toivetta:

1. Jatkakaa valmennusten järjestämistä

Kirjaamisvalmentajat voivat järjestää kirjaamisvalmennuksia myös […]

tammikuu 13th, 2020|Hankkeet, Tiedonhallinta, Yleinen|

Aikuissosiaalityön hätähuuto

Mediatiedote                                                                            Julkaisuvapaa heti

Aikuissosiaalityön hätähuuto

Varsinais-Suomen kuntien sosiaalityöstä viestitään, että aikuissosiaalityön asiakasmäärät ovat koko ajan kasvamassa sosiaalisten ongelmien lisääntyessä.

Laadukkaan sosiaalityön tekeminen ei ole mahdollista nykyisillä resursseilla.

Haastavat ja vaativat asiakkaat ovat kasvava asiakasjoukko. Sosiaalityö kantaa usein viime kädessä vastuun, kun palvelujärjestelmä ei pysty vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin.

www.vasso.fi/sosiaalinenraportointi -sivulta löytyy ensimmäisen maakunnallisen kannanoton materiaaleja.

Maakunnallisina sosiaalisina ilmiöinä tunnistettiin:

Edullisten asuntojen sekä päihdeasumisen […]

joulukuu 17th, 2019|Yleinen|

Vasso kiittää vuodesta 2019!

joulukuu 16th, 2019|Yleinen|

Sote-alan ammattilaisten jatkuvan oppimisen tiekartta -työpajat

Hyvä sosiaalialan ammattilainen!

Sote-alan ammattilaisten jatkuvan oppimisen tiekartta -hanketta (ESR) koordinoi Savonia ammattikorkeakoulu. Hankkeessa on mukana 15 ammattikorkeakoulua ja Itä-Suomen yliopisto.

Hankkeen tavoitteena on edistää koulutuksen keinoin sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten osaamisen kehittämistä työelämän muutoksissa.

Haluamme kutsua Sinut työpajaan, jossa työstetään sosiaali- ja terveysalan osaamis- ja koulutustarpeista, erityisesti erikoistumis- ja ammatillisten täydennyskoulutusten näkökulmasta.

Työpajoja järjestetään viisi sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueittain. […]

joulukuu 13th, 2019|Yleinen|

Haettavana erikoistutkijan määräaikainen tehtävä sosiaalityön oppiaineessa ajalle 1.12.2019 – 31.8.2022 (TY)

Turun yliopiston sosiaalityön oppiaineessa käynnistyi 1.9. lastensuojelun kysymyksiin kohdentuva kolmevuotinen hanke, jossa on aloittanut työelämäprofessori https://www.utu.fi/fi/ajankohtaista/mediatiedote/kolmen-saation-lahjoituksella-kehitetaan-lastensuojelutyota. Nyt samaan hankkeeseen haetaan erikoistutkijaa, jonka hakuilmoitus on nähtävissä osoitteesta: https://www.utu.fi/fi/yliopisto/tule-meille-toihin/avoimet-tehtavat Tehtävä numero 7986.

lokakuu 11th, 2019|Yleinen|

Valtakunnallinen koulutustarvekysely toimijoille – osaamisen vahvistamisen tarpeet maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvissä kysymyksissä eri puolilla Suomea

Kotona Suomessa – hanke kerää tietoa maahanmuuttajia työssään kohtaavilta toimijoilta maahanmuuttajiin ja kotouttamiseen liittyvistä koulutustarpeista.

Kyselyn pääasiallisena kohderyhmänä ovat ammattilaiset jotka toimivat mm. kuntien eri toimialoilla, varhaiskasvatuksessa, sosiaali- ja terveyspalveluissa, oppilaitoksissa, kouluttajina, hanke- tai projektityössä, kolmannella sektorilla, yksityisellä sektorilla tai elinkeinoelämässä, TE-palveluissa ja muissa viranomaistehtävissä sekä päättäjinä.

Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa mitä, miten ja missä koulutuksia tulisi järjestää. Kyselyn […]

lokakuu 9th, 2019|Yleinen|

Sosiaalialan osaamiskeskusten vuoden 2020 valtionapu ja määräraha

Sosiaali- ja terveysministeriön talousarviosta vastaaville tahoille

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä esitetään valtionavustukseen sosiaalialan osaamiskeskusten toimintaan (kiinteä määräraha) vuodelle 2020 tuntuvaa leikkausta siten,että määrärahan vähennys olisi 700.000 euroa (24%) vuoden 2019 tasosta, joka on 2.950.000 euroa.

Toteutuessaan tämä määrärahan leikkaus vie pohjan sosiaalialan osaamiskeskustoiminnalta ja johtaa toiminnan alasajoon. Mikään toimija ei kestä näin suurta ja nopeasti toteutettavaa leikkausta – […]

syyskuu 10th, 2019|Yleinen|

Ethän sulje silmiäsi -tarinat

Lastensuojelulain ja sosiaalihuoltolain mukaiset ilmoitusvelvollisuudet koskettavat kaikkia lasten kanssa työskenteleviä, mutta puuttumiskynnys on usein liian korkea.

Lapsilla ja perheillä on oikeus saada apua.

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (VASSO) on tuottanut videomateriaalia lastensuojelu- ja sosiaalihuoltolain mukaisista ilmoitusvelvollisuuksista tietoisuuden lisäämiseksi. Tuotantoon on osallistunut myös Turun ensi-ja Turvakoti ry.

Tärkeää olisi tavoittaa kaikki lasten kanssa työskentelevät tahot. On […]

elokuu 27th, 2019|Yleinen|