Yleinen

PRO SOS – uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa

 

Pro Sos -hankkeen 1.8.2016 – 31.12.2018 tavoitteena on varmistaa asiakaslähtöisen ja vaikuttavan aikuissosiaalityön toteutuminen uudistuvissa rakenteissa sosiaalihuoltolain hengessä. Taustalla ovat perustoimeentulotuen KELA-siirto ja SOTE-uudistus. Rahoittajana on Euroopan sosiaalirahaston toimintalinja 5 (sosiaalinen osallisuus ja köyhyyden torjunta), Kuntaliitto ja osallistujakunnat. Hankkeeseen osallistuu seitsemän sosiaalialan osaamiskeskusta, hallinnoijana on SonetBotnia/SeAMK. Oy Vasso Ab:n osahankkeessa on mukana 11 kuntaa/kuntayhtymää: […]

maaliskuu 10th, 2017|Yleinen|

Kansa-koulu-hankkeen aluekierros Kanta-palveluihin valmistautumisesta ja IKI-hankkeen loppuseminaari Raisiossa 29.3.2017

Kansa-koulu-hanke järjestää yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen ja hankkeen seitsemän pilotin kanssa tilaisuuden, jossa paneudutaan sosiaalipalvelujen yhdenmukaiseen jäsentämiseen ja sosiaalihuollon asiakasasiakirjarakenteiden/asiakastietomallin käyttöönottoon valmistauduttaessa sosiaalihuollon Kantapalveluihin liittymiseen. Esillä on myös asiakastietolain muutokset ja sosiaalihuollon käyttöoikeuksien perusteiden määräys. Hankkeen pilotit ovat ottaneet käyttöön palvelutehtäväluokituksen ja asiakasasiakirjarakenteita. He esittelevät hyviä käytäntöjä […]

helmikuu 7th, 2017|Yleinen|

Kirjaamisvalmentajien valmennuksen 2. vaiheen ilmoittautuminen onkäynnistynyt / Anmälan till den andra fasen av dokumenteringsutbildarnas utbildning har påbörjats

Kansa-koulu-hankkeen kirjaamisosaamisen kehittämisen ensimmäinen vaiheen kirjaamisvalmentajien valmennukset ovat Vasson alueella päättyneet tammikuussa 2017. Valmennuksen toinen vaihe käynnistyy huhtikuussa 2017 ja jatkuu vuoden 2017 loppuun asti. Toisessa vaiheessa valmennetaan kirjaamisvalmentajat kotihoitoon, päivätoiminnan yksiköihin, asumispalveluyksiköihin, erityishuoltopiireihin, päihdehuoltoon sekä yksityisiin sosiaalipalveluja tuottaviin organisaatioihin.

Lisätietoa toisen vaiheen valmennuksista ja hankkeen kuulumisista löydät Kansa-koulu-hankkeen tiedotteesta 1/2017.  Valmennusten alustava aikataulu on […]

helmikuu 7th, 2017|Yleinen|

Kansa-koulu-hankkeen tiedote 3/2016

Kansa-koulu-hanke on sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanohanke, joka tukee sosiaalialan organisaatioiden valmiutta liittyä valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastiedon arkistoon. Edistämme määrämuotoisen kirjaamisen käyttöönottoa ja kansallisten luokitusten ja asiakirjarakenteiden toimeenpanoa asiakastietojärjestelmiin, niin että ne noudattavat sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain vaatimuksia. THL:n rahoittamassa hankkeessa ovat mukana kaikki sosiaalialan osaamiskeskukset, ja hankeaika on 1.8.2015 – 30.6.2018. Hallinnoijana toimii Kaakkois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Oy, Socom.

Hankkeen […]

joulukuu 16th, 2016|Yleinen|

Kansa-koulu-hankkeen tiedote 2/2016

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjalain toimeenpanon aluekierros on päättynyt. Aluekierrokselle osallistui lähes 1 700 sosiaalihuollon ammattilaista. Kiitämme kaikkia osallistujia kiertueen onnistumisesta. Aluekierroksen esitykset ja esitysten tallenteet löytyvät tästä linkistä. Aluekierroksella etukäteen esitetyt kysymykset ja vastaukset löytyvät tästä linkistä

KIRJAAMISOSAAMISEN KEHITTÄMINEN

Kirjaamisvalmentajien valmennus:

Sosiaalihuollon työntekijöiden kirjaamisosaamisen vahvistamiseksi käynnistyy syyskuussa 2016 sosiaalihuollon organisaatioiden kirjaamisvalmentajien suomenkielinen valmennus.

Valmennuksen jälkeen kirjaamisvalmentajat pystyvät kouluttamaan oman organisaationsa tai […]

kesäkuu 9th, 2016|Yleinen|

Haku erikoissosiaalityöntekijän koulutukseen

Lapsi, nuoriso- ja perhesosiaalityön ja
Rakenteellisen sosiaalityön erikoisalat

Uusimuotoiset erikoistumiskoulutukset alkavat syksyllä 2016.
Haettavat erikoisalat ja valittavien määrät:
Lapsi-, nuoriso- ja perhesosiaalityö: Erikoisalalle valitaan 24 opiskelijaa Turun yliopistoon.
Rakenteellisen sosiaalityön erikoisala: Erikoisalalle valitaan 20 opiskelijaa Jyväskylän yliopistoon.
Erikoisalojen yhteinen hakuaika on 2.5.–7.6.2016.
Tarkemmat tiedot koulutussisällöistä on erikoisalojen opetussuunnitelmissa. Niihin voi tutustua osoitteessa www.sosnet.fi/erko
Mikäli et löydä vastausta kysymykseesi esitteestä tai Sosnetin nettisivuilta, voit […]

huhtikuu 27th, 2016|Yleinen|

Kysely lainsäädäntömuutosten vaikutuksesta kunnan lapsi- ja perhepalveluihin

Tervetuloa sosiaalialan ammattilaiset vastamaan Vasson järjestämään kyselyyn!
 

Kyselyyn voitte vastata oheisen linkin kautta Survey Pal-ohjelmassa 

https://my.surveypal.com/Lape 

Vasso kerää toimialueensa kunnista tietoa siitä miten 1.4.2015 voimaan tullut sosiaalihuoltolain (SHL) uudistus ja siihen kytkeytyvä lastensuojelulain (LS) muutos ovat vaikuttaneet kunnan toimintaan ja palveluiden järjestämiseen.

​Kyselyn tarkoituksena on valmistautuminen Sipilän hallituksen kärkihankkeen Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman tavoitteisiin sekä sen yhteyteen suunnitellun lastensuojelun kehittämisklinikan toimintaan. Samalla pystymme kartuttamaan alueellista hyvinvointitietoa.

Toivomme että kyselyyn vastataan mahdollisimman laajasti […]

huhtikuu 11th, 2016|Yleinen|

Kutsu Vasso yhtiökokoukseen 22.4.2016

Oy Vasso Ab:n osakkaille

Kutsu kevätyhtiökokoukseen

Aika: Oy Vasso Ab:n kevätyhtiökokous pidetään perjantaina 22.4.2016, klo 9.30–10.30.

Paikka: Alvarium, Aamurusko-kokoustila, Puutarhakatu 8B, 20100, Turku (http://www.alvarium.fi).

Tervetuloa!

Kokousmateriaali (pdf-tiedostoina):

Kutsu kevätyhtiökokous 22.4.2016
Liite 1: Osakkeenomistajat
Liite 2: Tilinpäätös 2015
Liite 3. Toimintakertomus 2015
Liite 4: Tilintarkastuskertomus

huhtikuu 11th, 2016|Kevätyhtiökokous, Yleinen|

Sosiaalialan osaamiskeskusten johtajien kannanotto hallitusneuvotteluihin

Sosiaalialan osaamiskeskusten johtajien kannanotto hallitusneuvotteluihin (PDF)

Valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskusten johtajien verkosto esittää, että tulevaan hallitusohjelmaan kirjataan tavoitteeksi:

Sosiaalisten erojen ja eriarvoisuuden kaventaminen
Perheiden hyvinvoinnin parantaminen
Sitoutuminen sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistuksen toteuttamiseen

Valtakunnallinen sosiaalialan osaamiskeskusjohtajien verkosto kiinnittää kannanotossaan hallitusneuvotteluihin huomiota seuraaviin seikkoihin:

 

Vaikka suomalaisten yleinen hyvinvointi ja terveys ovat viime vuosikymmeninä merkittävästi parantuneet, taloudellinen ja sosiaalinen eriarvoisuus Suomessa ovat huolestuttavasti lisääntyneet […]

toukokuu 8th, 2015|Lausunnot, Yleinen|

Unelma aikuissosiaalityöstä!

Valtakunnallisia aikuissosiaalityön päiviä 2015 varten kerättiin asiakkaiden ja sosiaalityöntekijöiden unelmia aikuissosiaalityöstä, josta koostettiin oheinen video ”Unelma aikuisososiaalityöstä”

Mitä me haluamme?

Me aikuissosiaalityön ammattilaiset ja palveluiden käyttäjät eri puolilta Suomea unelmoimme yhteisöllisestä sosiaalityöstä, jossa työntekijät jalkautuisivat toimistoista sinne, missä ihmiset ovat.

Suomikaan ei ole lintukoto. Yhteisöllisyyden lisäämisellä ja ihmisten merkityksellisyyden kokemuksen vahvistamisella haluamme tehdä Suomesta meidän kaikkien yhteisen […]

maaliskuu 17th, 2015|Aikuissosiaalityö, Yleinen|