Keräämme tälle sivulle sosiaalisen raportoinnin esityksiä, raportteja, jne.

Yleinen powerpoint-esitys sosiaalisen raportoinnin mallista

PRO SOS -hankkeessa pilotoitu malli

Maakunnallisen pilotin aineistot 2019

Tulokset kartalla

Maakunnallinen yhteenveto

Maakunnalliset ilmiöt

Kunnalliset raportit

Ilmiöiden teemoittelu

Koko raportti

Indikaattoritindikaattorit kuvauksella

29.10 Aikuissosiaalityön foorumin esitykset: VILLE / JENNA ja työryhmien tuotokset