29.9. & 4.10.2016 Turun ammattikorkeakoulu, Ruiskatu 8, Turku

Millaisiin asioihin tulisi kiinnittää huomiota arvioitaessa yksilön suoriutumista asumisen toiminnoissa sekä kotiympäristön esteettömyyttä?

Asumisen esteettömyyden kartoittaminen mahdollistaa toimenpiteet esteiden poistamiseksi sekä tarvittavien apukeinojen löytämisen, mikä tukee niin asiakkaan toimintakykyä ja kotona asumista kuin kotiin vietävien palveluidenkin toteuttamista. Tule koulutukseen, saat valmiudet ja välineitä yksilön avuntarpeen sekä asumisen esteettömyyden arviointiin ja raportointiin.

Koulutus soveltuu kaikille, jotka tarvitsevat työssään uutta näkökulmaa ja työkaluja kotona asumisen tukemiseen, asunnon turvallisuuden ja esteettömyyden arviointiin sekä ohjatakseen asukasta päivittäisissä toimissa kotona.

 

Sisältö ja toteutus

Keskeiset teemat

  • Kotiympäristön tyypilliset haasteet asiakkaan arjessa
  • Avuntarpeen arviointi kotona
  • OIVA -kotiinkuntoutus työkalu, it-Arvi
  • Esteettömän asumisen ratkaisuja – Kunnonkoti
  • Asunnon muutostyöt – miten järjestyy?

Koulutus sisältää kaksi lähiopetuspäivää ja itsenäistä työskentelyä.

 

Kouluttajat

Kirsi Karlsson fysioterapian opettaja Turku AMK

Tuija Suominen-Romberg toimintaterapian lehtori Turku AMK

vierailevana asiantuntijana Mika Palmroos korjausneuvoja Turun kaupunki

 

Hinta ja ilmoittautuminen

250€ (sis. alv). Ilmoittaudu mukaan 31.8.2016 mennessä.

Lisätiedot ja ilmoittautuminen http://www.turkuamk.fi/fi/palvelut-ja-taydennyskoulutus/koulutushaku/asumisen-esteettomyyden-arviointi-kotiymparisto-to/