Gerontologian opintoihin kuuluvalla opintojaksolla perehdytään vanhustyön ajankohtaisiin teemoihin, jotka ovat ikääntyneiden ravitsemus, päihteiden käyttö ja addiktiot. Tavoitteena on, että opiskelija saa kokonaiskuvan ravitsemuksen merkityksestä osana hyvää ja ennaltaehkäisevää hoitoa. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää laaja-alaisesti ikääntyneiden päihteiden käyttöä ja tietää päihdeongelman hoitovaihtoehdoista.

Sisältö:

  • Iäkkäiden ravitsemus ja ravitsemussuositukset
  • Ruokailun fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset näkökohdat
  • Ikääntyneiden päihteiden käyttö ja päihdehaitat

Opetusohjelma:

Opintojakso järjestetään monimuoto-opintoina ilta-aikaan mm. Turun kesäyliopistossa, Somero-opistossa ja Rauman kansalaisopistossa. Opintoihin sisältyy asiantuntijaluentoja ja opintoryhmätyöskentelyä sekä tentti. Luennot pidetään Turussa ja ne välitetään verkon kautta opistoille.

Luento ke 19.9.2018 klo 16.5 – 17.45: Ravitsemus ikääntyneiden toimintakyvyn edistäjänä, dosentti Hanna Lagström

Viikko 39 opintoryhmä

Luento to 27.9.2018, klo 16.15 – 17.45: Ikääntyneen ravitsemustilan arviointi, dosentti Hanna Lagström

Viikko 41 opintoryhmä

Luento ke 17.10.2018 klo 16.15 – 17.45: Ikääntyneiden päihteiden käyttö ja mielenterveys, psykiatrian erikoislääkäri Silja Runsten

Viikko 43 opintoryhmä

Luento ke 31.10.2018 klo 16.15 – 17.45: Addiktiot I, VTL Heikki Suhonen

Luento ke 7.11.2018 klo 16.15 – 17.45: Addiktiot II, VTL Heikki Suhonen

Viikko 46 opintoryhmä

Ilmoittautuminen ja lisätietoja:

Tarkista opetusohjelma opinnot järjestävästä opistosta ja ilmoittaudu ensin suoraan opistoon. Avoimen yliopiston opintomaksu 50 euroa, lisäksi opiston maksu. Opintoihin ei ole pohjakoulutusvaatimuksia.

Lisätietoja ja opetusohjelmat

Turun yliopiston avoin yliopisto-opetus: www.utu.fi/avoin