Ikääntyminen on iso yhteiskunnallinen ja sosiaalinen kysymys. Gerontologian opintoihin kuuluvalla Ikääntyminen murroksessa -opintojaksolla perehdytään ikääntyville tarjottaviin palveluihin sekä palvelutarpeisiin ja opitaan ymmärtämään näihin liittyviä jatkuvia haasteita. Opinnoissa perehdytään myös ajankohtaisiin kysymyksiin kuten ikääntyneiden syrjäytymiseen ja kaltoinkohteluun ja geronteknologiaan. Lisäksi pohditaan yhteisöllisyyteen ja kulttuuriin liittyviä ikääntymisen sosiaalisia kysymyksiä.

Opintojakso soveltuu ikääntyneiden palveluja suunnitteleville ja palvelutarpeita arvioiville. Se sopii ammatilliseksi lisäkoulutukseksi kaikille ikääntyvien kanssa sosiaali- ja terveysalalla tai alan järjestöissä työskenteleville ja alan opiskelijoille. Opintojaksolle voivat osallistua kaikki ikääntymisen yhteiskunnallisista kysymyksistä kiinnostuneet pohjakoulutuksesta riippumatta.

Opintojakso alkaa viikolla 4/2018 ja päättyy 16.3.2018. Opintojakso toteutetaan iltaisin pidettävinä monimuoto-opintoina Turun yliopistossa ja yhteistyöoppilaitoksissa mm. Somero-opistossa ja Rauman kansalaisopistossa.

Opintojaksoon sisältyy VTL Heikki Suhosen luentoja ja tuutorin ohjaamaa pienryhmäopetusta.

Ilmoittautuminen käynnissä, ks. opintomaksut opetusohjelmista opintojen esittelysivulta:

http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opintotarjonta/opinnot-tiedekunnittain/laaketieteellinen-tiedekunta/gerontologia/Sivut/home.aspx