Millaisia terveysongelmia ikääntyvillä on ja kuinka niitä voidaan arvioida? Gerontologian opintoihin kuuluvalla Ikääntyneen asiakkaan terveys ja sen arviointi -opintojaksolla perehdytään ikääntyneiden terveysongelmiin ja niiden arvioinnissa käytettäviin menetelmiin hoitotyössä.

Sisältö:

  • Hoitotieteen näkökulma ikääntyneen terveyteen ja terveysongelmiin
  • Terveyden ja terveysongelmien arviointimenetelmät ja niiden analysointi
  • Ikääntyvien terveyteen liittyvät ajankohtaiset erityiskysymykset

Opintojakso sopii ammatilliseksi lisäkoulutukseksi terveys- ja sosiaalialalla tai alan järjestöissä työskenteleville. Se soveltuu hyvin myös osaksi alan opiskelijoille. Opintoihin voivat osallistua kaikki aihepiiristä kiinnostuneet pohjakoulutuksesta riippumatta.

Toteutus:

Opintojakso järjestetään 21.3. – 2.5.2018 iltaisin pidettävinä monimuoto-opintoina Turun kesäyliopistossa. Vastuuopettajana prof. Riitta Suhonen, opintoryhmän tuutorina dosentti Marika Salminen.

Ilmoittautumiset Turun kesäyliopistoon 7.3. mennessä, ks. tarkemmat tiedot ohjelmasta:

https://www.turunkesayliopisto.fi/kurssit/ikaantyneen-asiakkaan-terveys-ja-sen-arviointi