Kansa-koulu II-hanke valmentaa kirjaamisvalmentajia koulutusorganisaatioihin. Kirjaamisvalmennuksen tavoitteena on edistää sosiaalialaa opiskelevien valmiuksia kirjata asiakastietoja määrämuodossa työelämään siirtyessään. Kansa-koulu-hankkeen koulutusorganisaatiolle suunnatuissa kirjaamisvalmennuksissa valmennetaan sosiaalialan opettajia määrämuotoisesta kirjaamisesta ja asiakasasiakirjalain toimeenpanosta. Valmennusten tietosisällöt jalkautetaan opiskelijoille kirjaamisvalmennuksen käyneiden opettajien välityksellä.

Koulutusorganisaatioiden kirjaamisvalmennukset käynnistyivät 3.10.2018 aloitusseminaarilla, jonka tallenne on nyt vapaasti katsottavissa hankkeen verkkosivuilla.

Tilaisuuden esitykset

Marjo Orava, hankejohtaja: Koulutusorganisaatiot Kansa-koulu II-hankkeessa

Saija Siivonen, erikoissuunnittelija, THL: Kanta-palvelut sosiaalihuollossa ja asiakastiedon kirjaamisen kehittäminen

Päivi Tervasoff, lehtori, Oulun Ammattikorkeakoulu: Kokemuksia opetuksesta, valmennuksesta ja valmentamisesta