Turun Kaupunkitutkimusohjelma järjestää:

KUTSU työpajaan ”Huono-osaisten perheiden lasten hyvinvointi ja aikuisuuden asemat”.

 

AIKA: Torstaina 23.8. kello 13–16

PAIKKA: Vimma, Aurakatu 16 Turku

ILMOITTAUTUMINEN viimeistään 20.8. https://www.lyyti.in/230818_tyopaja

Turun kaupungin työntekijöille ilmoittautuminen SAPHR:n Itsepalveluportaalista –  tilaisuus löytyy hakuperusteella Huono-osaisten.

 

TYÖPAJAN TARKOITUS: Turun kaupunkitutkimusohjelman projektin ”Ylisukupolviselle syrjäytymiselle altistavat ja siltä suojaavat ei-materiaaliset tekijät” puitteissa laaditaan yleistajuinen teos lapsiperheiden huono-osaisuudesta ja köyhyydestä. Kirjassa käsitellään, miten vanhempien sosioekonominen huono-osaisuus on yhteydessä lasten hyvinvointiin ja aikuisuuden asemiin. Työpajan tarkoituksena on käydä keskustelua tulosten merkityksestä käytännön työlle ja mahdollisista politiikkasuosituksista. Keskeinen kysymys on, millä keinoin voidaan ehkäistä huono-osaisuuden ylisukupolvisuutta? Tavoitteena on alan ammattilaisten, kehittäjien, asiantuntijoiden ja tutkijoiden välinen vuoropuhelu.

TYÖPAJAN KULUSTA: Työpajassa kuullaan kolme lyhyttä alustusta kirjan kirjoittajilta. Näiden tutkimukseen perustuvien tietoiskujen jälkeen keskustellaan siitä, miten saatuihin tuloksiin tulisi vastata valtakunnan tasolla, kunnissa ja kolmannen sektorin järjestöissä. Kolme alustusta käsittelevät a) Huono-osaisten vanhempien lasten subjektiivista hyvinvointia ja ajatuksia tulevaisuudesta, b) huono-osaisuuden ylisukupolvisuutta, c) kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten aikuisuuden asemia.

LISÄTIETOA: Lisätietoa työpajan kulusta ja tekeillä olevasta teoksesta antavat dosentti Johanna Kallio (jomkall@utu.fi) ja tutkija Helena Hautala (ahhaut@utu.fi).

Tervetuloa!

Johanna Kallio, Tutkimusprojektin johtaja, Turun yliopiston Sosiaalitieteiden laitos

Marit Holmberg, Tutkimusprojektin ohjausryhmän puheenjohtaja, Turun kaupungin hyvinvointitoimiala

Sampo Ruoppila, Turun kaupunkitutkimusohjelman johtaja