Paikka: Lounatuulet yhteisötalo, Läntinen pitkäkatu 33 https://www.lounatuulet.fi/yhteystiedot/
Aika: 9.12.2019 klo 9.30–15.30
Striimaus (tapahtumaa voi seurata verkkolähetyksenä oheisesta linkistä): http://videonet.fi/thl/20191209/
Yhteiskehittämispäivän tallenteet löytyvät YouTubesta: https://www.youtube.com/playlist?list=PLVpfzFDc4BUDHIuyJpdoSeXGpm88FEdbN

Kohderyhmä: teemasta kiinnostuneet lastensuojelun työntekijät, lapsi- ja perhepalveluiden työntekijät ja ammattilaiset, tutkijat ja kokemusasiantuntijat.

Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Barnahus-hanke, Folkhälsan, Ensi- ja turvakotien liitto sekä Turun ensi- ja turvakoti järjestävät yhteiskehittämispäivän teemasta Lastensuojelun työkäytännöt lasten kaltoinkohtelun tilanteissa.


Yhteiskehittämispäivässä pohditaan mm. seuraavia teemoja:
Mitä ovat keskeisimmät lasten kaltoinkohtelutilanteisiin liittyvät haasteet lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden näkökulmasta tällä hetkellä?

Millaista lapsen tilanteen arvioinnin tulisi lastensuojelun eri vaiheissa olla, jotta se tunnistaa riittävän hyvin ja mahdollisimman varhain kaltoinkohtelun? Miten arviointi tulisi toteuttaa jotta se tukee yhteisen ymmärryksen ja luottamukseen perustuvan asiakassuhteen rakentumista?

Millaisia toimivia, suhdeperustaisia ja systeemisiä työskentelytapoja lastensuojelun sosiaalityössä on käytössä Suomessa ja kansainvälisesti?

Miten Barnahusin, poliisin, lastensuojelun sosiaalityön, turvakotien ja muiden toimijoiden rooleja ja keskinäistä yhteistyötä tulisi selkiyttää ja kehittää näissä tilanteissa?
Yhteiskehittämispäivät ovat osa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen ja sosiaalialan osaamiskeskusten Yhteiskehittämö-toimintaa. Tavoitteena päivissä on koota monipuolista tietoa ja kokemuksia lastensuojelun, lasten ja perheiden sosiaalihuollon palveluiden ja yhteistyöverkostojen ydinteemoista alueellisen ja kansallisen kehittämistyön pohjaksi.
9.00 Aamukahvit

9.30 Yhteiskehittämispäivän tausta ja tavoitteet

9.40 Orientoituminen
Sosiaalityön rooli ja mahdollisuudet lasten suojelemisessa
Päivi Petrelius THL, Tiina Muukkonen Ensi- ja turvakotien liitto ja Reeta Valta VASSO

10.00 Tunnistaminen ja arviointi
Varsinais-Suomen työryhmän näkökulmia arviointiin, Sami Allén, Salo ja Anniina Kaittila, Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian tutkimusyksikkö, TYKS
Suojassa-malli arvioinnin välineenä, Jukka Mäkelä THL

10.30 Tauko

10.45 Suhdeperustainen työ lasten ja vanhempien kanssa
Muutosta tukeva työ perheväkivaltaa käyttäneiden naisten kanssa, Pia Keiski
Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaiseminen ja toiveikkuus, Saija Westerlund-Cook Folkhälsan
Koko perheen kanssa työskentely väkivaltatyön näkökulmasta, Noora Nuutinen Viola ry

11.30 Keskustelua aamupäivän esityksistä

12.00 Lounas (omakustanteinen)

13.00 Mikä toimii ja mitä tulisi kehittää viranomaisten toiminnassa lasten ja perheiden näkökulmasta?
Lapsiin kohdistuvan väkivallan selvittämiseen liittyvät viranomaiskäytännöt, Essi Julin
Poliisitutkinnan prosessi ja periaatteet, Linnea West
Suomalainen Barnahus –hanke, Taina Laajasalo THL

14.00 Työpajatyöskentelyä ja kahvitarjoilu
Mitä annettavaa sosiaalityöllä on kaltoinkohtelutilanteissa?
Millaisia kokemuksia lastensuojelussa on onnistuneista prosesseista?

15.00 Yhteistä reflektointia
– millaisia eväitä päivästä lastensuojelun työskentelylle ja kehittämistyölle?

15.15 Yhteenvetoa
– millaisin askelin eteenpäin?

Yhteystiedot

Reeta Valta, suunnittelija
Oy VASSO Ab
050 559 0766 | reeta.valta@vasso.fi

Päivi Petrelius, lastensuojelun kehittämispäällikkö
Lapset, nuoret, perheet –yksikkö (HYLA)
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
029 524 7360 | paivi.petrelius@thl.fi