5.9.2019-15.5.2020 Turun ammattikorkeakoulu, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku

Erikoistumiskoulutuksessa syvennät lastensuojelutyön asiantuntijuuttasi ja saat välineitä toimia lastensuojelun ammattilaisena nykypäivän jatkuvasti muuttuvissa toimintaympäristöissä. Koulutus soveltuu etenkin sosiaalialalla ja lapsi- ja perhepalveluissa työskenteleville ammattilaisille. Koulutuksessa opiskeltavat asiat ovat sovellettavissa omaan työhön, joten saat valmiuksia päivittäisen työsi ja työyhteisösi toiminnan kehittämiseen.

Erikoistumiskoulutukset on uusi täydennyskoulutusmuoto. Ne on suunniteltu korkeakoulututkinnon jälkeen suoritettavaksi ja tarkoitettu jo työelämässä toimineille edistämään ammatillista kehittymistä. Opinnot voi suorittaa työn ohella.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu sosionomi AMK ja muun soveltuvan korkeakoulututkinnon (esim. sairaanhoitaja, terveydenhoitaja, opettaja, lastentarhanopettaja) tai aiemman opistoasteen tutkinnon suorittaneille. Ammatillinen perustutkinto (esim. lähihoitaja) ei anna hakukelpoisuutta.

Hakijoiden edellytetään työskentelevän lastensuojelutyön parissa. 1-2 vuoden työkokemus lastensuojelutyön parissa katsotaan eduksi. Hakijoilta odotetaan kiinnostusta kehittää integratiivisia lapsi-, nuoriso- ja perhepalveluita lastensuojelullisesta näkökulmasta.

Sisältö

Koulutus sisältää seitsemän opintojaksoa:

 • Lapset, nuoret ja perheet yhteiskunnassa – eettisesti kestävä lastensuojelutyö muuttuvassa yhteiskunnassa 3 op
 • Asiakasprosessi lastensuojelutyössä 5 op
 • Osallistavat asiakastyön menetelmät ja käytännöt lastensuojelutyössä 2 op
 • Kriisi- ja traumatyö lastensuojelussa 5 op
 • Ehkäisevän lastensuojelutyön työmenetelmät ja -käytännöt 5 op
 • Lastensuojelutyön avohuollon ja sijaishuollon työmenetelmät ja -käytännöt 5 op
 • Palvelujen, työmuotojen, -menetelmien ja -käytäntöjen kehittäminen lastensuojelutyössä 5 op

Opintojaksot täydentävät toisiaan. Opintojaksojen sisällöissä painottuu lastensuojelutyön työmuodot, -menetelmät ja -käytännöt sekä niiden kehittäminen. Lisäksi korostuu monialaisten ja moniammatillisten verkostojen hyödyntäminen ja aktiivinen yhteistyö lastensuojelutyössä. Yksi opintopiste (1 op) tarkoittaa 27 tuntia opiskelijan työtä.

Toteutus

Koulutus toteutetaan monimuoto-opintoina, joihin sisältyy lähiopetuspäiviä, itsenäistä etätyöskentelyä (mm. verkko-oppimisympäristössä), vertaisryhmätyöskentelyä ja yksilöohjausta. Oppimistehtävät integroituvat työelämään ja henkilökohtaisen asiantuntijuuden kehittämiseen. Opinnot järjestetään yhteistyössä Diakonia-, Kaakkois-Suomen, Karelia, Lahden, Saimaan, Satakunnan ja Savonia ammattikorkeakoulujen kanssa. Lastensuojelutyön erikoistumiskoulutuksen aikana tehdään koulutusyhteistyötä muun muassa yliopiston kanssa.

Lähiopetus:

 • 5.-6.9.2019
 • 10.-11.10.2019
 • 7.-8.11.2019
 • 4.12.2019
 • 23.-24.1.2020
 • 12.-13.3.2020
 • 24.4.2020
 • 15.5.2020

Lähiopetuspäivän kesto on 8 tuntia.

Hinta

1500€ (alv 0%)

Lisätietoja ja hakeminen

Hakuaika 8.4.-5.5.2019

Lisätiedot ja sähköinen haku www.turkuamk.fi/lastensuojelutyo