12.9.2019-15.5.2020 Turun ammattikorkeakoulu, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku

Koulutuksen antia voi hyödyntää sekä edistävässä ja ennaltaehkäisevässä työssä että mielenterveys- ja päihdeongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa. Koulutus on tarkoitettu sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon tai vastaavan ns. vanhan aiemman opistotason tutkinnon suorittaneille.

Sisältö

  • Mielenterveys- ja päihdetyön lähtökohdat 2 op
  • Asiakaslähtöisyys mielenterveys- ja päihdetyössä 5 op
  • Tuen tarpeen arviointi ja mielenterveys- ja päihdeongelmien hoito 5 op
  • Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät 8 op
  • Mielenterveys- ja päihdetyön palvelujärjestelmä 5 op
  • Kehittyvä mielenterveys- ja päihdetyö 5 op

Toteutus

Koulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä ja se toteutetaan monimuotokoulutuksena sisältäen lähiopetusta sekä itsenäistä opiskelua. Koulutuskieli on suomi, mutta koulutusmateriaalia voi olla myös englanniksi. Osaamisen kehittymistä seurataan opintojen aikana täydentyvällä portfoliolla, joka sisältää erilaisia tehtäviä (mm. vertais- ja itsearviointitehtäviä, reflektiopäiväkirjan, työelämään liittyviä tehtävänantoja sekä muita tehtäviä).

Lähipäivien ajankohdat: 12.-13.9.2019; 10.-11.10.2019; 14.-15.11.2019; 12.-13.12.2019; 16.-17.1.2020; 13.-14.2.2020; 19.-20.3.2020; 23.-24.4.2020 ja 14.-15.5.2020

Hinta

1500€ (alv 0%)

Lisätiedot ja hakeminen

Hakuaika koulutukseen: 8.4.-5.5.2019

Lisätiedot ja sähköinen haku: https://www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/koulutushaku/mielenterveys-ja-paihdetyon-erikoistumiskoulutus-3/