Ajankohta ja paikka

1/2016 -12/2016, Ruiskatu 8 Turku

Tavoite

Koulutus syventää perheohjaajan työssä vaadittavaa monialaista osaamista, ja tarjoaa uusia näkökulmia sekä menetelmiä moniammatillisen perhetyön kehittämiseksi omassa organisaatiossa.

Koulutus on suunnattu perhetyössä toimiville sosionomeille ja sosiaalityöntekijöille, mutta soveltuu myös muille perheiden kanssa työskenteleville kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille (esim. terveyden- hoitajat, psykiatriset sairaanhoitajat, kuraattorit).

Sisältö
– Perhetyö ja kotipalvelu uuden sosiaalihuoltolain valossa
– Palvelutarpeen arviointi, asiakassuunnitelma ja tavoitteellinen työskentely
– Menetelmiä perhetyöhön (mm. Lapset puheeksi – keskustelu- ja neuvonpitomenetelmä)
– Perhetyön palvelurakenteet ja hyvät käytännöt
– Moniammatillinen yhteistyö, vastuut ja työnjako, perheohjaajan rooli ja tehtävät, minä perheohjaajana
– Dokumentointi ja salassapito perhetyössä
– Perheohjauksen ja -työn vaikuttavuuden arviointi

Toteutus
Koulutus sisältää 7 lähiopetuspäivää, ja se toteutetaan monimuotoisin menetelmin. Kokonaisuuteen kuuluu seminaareja, asiantuntija-alustuksia, toiminnallisia harjoituksia, omaan työhön pohjautuvaa case- ja pienryhmätyöskentelyä sekä itsenäistä opiskelua.

Koulutuksen voi suorittaa kokonaan, tai osallistua vain moduuliin 3 Menetelmiä perhetyöhön (2 päivää).

Ilmoittautuminen

1.11.2015 mennessä sähköisellä lomakkeella
 www.turkuamk.fi/taykkari koulutuksen esittelysivulla

Hinta

Koko koulutus: 330 € (+ alv 24%) Menetelmiä perhetyöhön -moduuli: 190 € (+ alv 24%)

Lisätiedot

Ilkka Uusitalo Erityisasiantuntija, kouluttaja ilkka.uusitalo@turkuamk.fi p. 050 5985 955