29.11.2016 klo9.00-11.30 Turun ammattikorkeakoulu, Ruiskatu 8, Turku

Koulutuksessa tutustutaan arvioinnin peruskäsitteisiin sekä tarkastellaan perhetyön vaikuttavuuden arvioinnin tarvetta, haasteita ja käytäntöjä osana moniammatillista yhteistyötä. Yhdessä pohditaan mm. kysymyksiä, miksi arvioidaan, mitä ja miten arvioidaan sekä kuka arvioi, erityisesti mikä on asiakkaan rooli arviointitietojen tuottajana.

Koulutus on suunnattu perhetyössä toimiville sosionomeille ja sosiaalityöntekijöille, mutta soveltuu myös muille perheiden kanssa työskenteleville sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille (esim. terveydenhoitajat, psykiatriset sairaanhoitajat, kuraattorit).

Kouluttaja

Katariina Pärnä MLL:n Lasten ja nuorten kuntoutussäätiön johtaja, VTT

Hinta ja ilmoittautuminen

87€ (sis alv.). Ilmoittaudu mukaan 13.11.2016 mennessä

Lisätietoja ja ilmoittautuminen http://www.turkuamk.fi/fi/palvelut-ja-taydennyskoulutus/koulutushaku/perhetyon-vaikuttavuuden-arviointi/