10.4.2019-12.3.2020 Turun ammattikorkeakoulu, Joukahaisenkatu 3, 20520 Turku

Opinnot on tarkoitettu sairaanhoitajan (AMK), sosionomin (AMK) tai vastaavan tutkinnon suorittaneille henkilöille täydentämään heidän osaamistaan siten, että he voisivat myöhemmin jatkaa opintojaan erityistason psykoterapeuttikoulutuksessa. Koulutus antaa myös sellaisenaan vahvuutta, valmiuksia ja uusia virikkeitä yksilöiden ja yhteisöjen kanssa toteutettavaan terapeuttiseen työhön. Koulutuksessa on huomioitu Terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen 2008 ja Valviran 2010 vaatimukset koulutuksen sisällön suhteen.

Sisältö

  • Psykiatrisen diagnosoinnin ja hoidon perusteet 10 op
  • Mielenterveystyön perusteet sekä voimavaroja tukevia ja taidelähtöisiä menetelmiä terapeuttiseen työhön 10 op
  • Auttajan voimavaroista huolehtiminen 3 op
  • Kehittämistehtävä 7 op

Toteutus

Koulutus on laajuudeltaan 30 opintopistettä. Opinnot toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähi- ja etäopetusta, ohjattua pienryhmätoimintaa sekä itsenäistä työskentelyä. Opinnoissa huomioidaan mahdollisuuksien mukaan osallistujien omia tavoitteita. Opintoihin sisältyvä kehittämistehtävä rikastuttaa suoraan omaa työtä ja ammatillista kasvua

Turun AMK:n toteutuksessa on lähiopetusta 20 päivää, pääsääntöisesti kaksi arkipäivää kuukaudessa klo9.00-15.30.

Kevään 2019 alustavat lähipäivät: 10.-11.4., 25.4., 9.5., 23.5. & 6.6.2019

Loput lähiopetuspäivät ilmoitetaan myöhemmin. Koulutus päättyy maaliskuussa 2020.

Hinta

2250€ + alv 24% (yhteensä 2790€)

Lisätietoja ja hakeminen

Hakuaika käynnissä 10.3.2019 asti.

Lisätietoja ja sähköinen haku: http://www.turkuamk.fi/fi/tyoelamapalvelut/koulutushaku/psykoterapeuttiset-valmiudet/