https://fskc.fi/projekt/semin/

FSKC ordnar 18.12.2019 seminariet ’Att bemöta barn som upplevt sexuella övergrepp’ på G 18, festsalen, Georgsgatan 18, Helsingfors.

’Att bemöta barn som upplevt sexuella övergrepp’ är ett seminarium på svenska för socialarbetare, småbarnspedagoger och andra professionella samt studeranden inom det sociala området och skola som behöver ett praktiskt tillvägagångssätt om hur man kan förebygga sexuellt våld, hur man bemöter ett barn som har blivit eller blir sexuellt utnyttjad och samt om barnskyddets ansvar och erfarenheter från fältet.

Program:

8.45  Morgonkaffe

9.00  Välkommen. Veronica Salovaara (utvecklingschef, FSKC)

9.15  Hur kan man förebygga sexuella övergrepp som riktar sig mot barn och unga.

Patricia Thesleff  (Sexualterapeut, Arbetshandledare, Sexuality Educator and

Sexual Health Promoter (NACS))

10.45  Barnskyddets ansvar. Yrsa Holmberg (socialarbetare med 40 års erfarenhet inom

barnskyddet i Helsingfors)

12.00  Lunch (på egen bekostnad)

13.00  Att samtala med barn i utsatta situationer. Julia Korkman (Docent i rättspsykologi, Barnahus-projektet, THL)

14.15

15.00   Hurudant material finns på svenska för professionella? Susanne Ingman-Friberg,

(barnmorska HYH, program för hälsofrämjande)

15.45  Diskussion och avslutning

Programmet i pdf kan du ladda ner här.

Tid och plats

18.12.2019, kl. 9-16, G18, festsalen, Georgsgatan 18, Helsingfors

Arrangör

FSKC – Ab Det finlandssvenska kompetenscentret inom det sociala området

med stöd ur Otto A. Malms donationsfond

 

Anmäl dig här.