Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan opintoihin sisältyvä opintojakso järjestetään avoimena yliopisto-opetuksena 28.2. – 10.4.2019. Opintoihin voivat osallistua kaikki kiinnostuneet pohjakoulutuksesta riippumatta. Luennot pidetään Turun yliopistossa ja niistä tehdään myös tallenteet, jotka ovat katsottavissa Moodle-oppimisympäristössä.

Ohjelma:

to 28.2.2019 klo 16.15. – 17.45
Sosiaalipediatria ja lasten kaltoinkohtelu, LT, dos. Pirjo Anttila
ti 5.3. klo 16.15 – 17.45
Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian rooli lapsen kaltoinkohtelun selvittämisessä, lastenpsykiatri, juristi Anna-Mari Salmivalli
ke 13.3. klo 17.15 – 18.45
Lasten pahoinpitely, LT, dos. Timo Hurme
ke 20.3. klo 16.15 – 17.45
Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, gynekologi Rauni Klami
ti 26.3. klo 16.15 – 17.45
Päihteiden käyttö odotusaikana, LT, gynekologi Susanna Timonen
ti 2.4. klo 16.15 – 17.45
Lastensuojelulaki ja lasten kaltoinkohtelu sosiaalityön näkökulmasta, YTM Jenni Oraby

Opintomaksu 45 euroa. Ilmoittautumisohjeet löytyvät opetusohjelmasta opintojen esittelysivulta:

https://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opintotarjonta/opinnot-tiedekunnittain/laaketieteellinen-tiedekunta/sosiaalipediatria/Sivut/home.aspx