Sosiaalityön aineopinnot 35 op toteutetaan Turun yliopiston avoimena yliopisto-opetuksena alkaen syksyllä 2017. Alustavan tiedon mukaan opetus alkaa 5.10.2017. Opetus järjestetään integroituna opetuksena päiväaikaan Turun  yliopistossa.

Sisältö

A.1 Sosiaalityön traditiot ja teoriaperusteet 4 op

A.2 Arvot ja etiikka sosiaalityössä 2 op

A.3 Aikuissosiaalityö, kirjat 5 op

A.4 Perhesosiaalityö, kirjat 2 op

A.4 Perhesosiaalityö, luento 1 op

A.4 Perhesosiaalityö, essee 2 op

A.9 Lähisuhdeväkivalta ja traumanäkökulma 3 op

A.5 Lapsi- ja nuorisososiaalityö 5 op

A.10 Monikulttuurinen sosiaalityö, kirjatentti 3 op

A.11 Asiakirjat ja dokumentointi 3 op

A.13 Kokemuksia, käytäntöjä ja tutkimuksia yhteiskunnan marginaalista 5 op

Haku opintoihin

Haku opintoihin alkaa 10.8.2017. Kiintiö 35 opiskelijaa. Hakijoilta edellytetään sosiaalitieteiden tai sosiaalipolitiikan ja sosiaalityön perusopintojen suoritusta tai sosionomin (AMK) tutkintoa. Opintomaksu 350 euroa (35 op).

Tarkemmat tiedot opetusohjelmasta

Katso tarkemmat hakuohjeet ja valintaperusteet sekä tiedot opintojen sisällöstä ym. opintojen esittelysivulla olevasta opetusohjelmasta:

http://www.utu.fi/fi/yksikot/avoin/opintotarjonta/opinnot-tiedekunnittain/yhteiskuntatieteellinen-tiedekunta/sosiaalityo/Sivut/home.aspx