Turun yliopiston Sote-akatemia toteuttaa yhteistyössä kaikkien tiedekuntien kanssa uuden opintokokonaisuuden, jossa pureudutaan uudistuvan sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisiin kysymyksiin eri tieteenalojen näkökulmasta. Läpileikkaavia teemoja ovat asiakaskeskeisyys, monialaisuus ja sote-palvelujen yhteensovittaminen eli integraatio. Opintoihin on mahdollista osallistua myös avoimen yliopiston kautta.

Opinnot järjestetään lokakuusta 2018 alkaen integroituna opetuksena Turun yliopistossa. Opetus pidetään ilta-aikaan ja opintoihin sisältyy myös verkko-opiskelua.

Opintokokonaisuus 25 op sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus uudistuvaan sosiaali- ja terveydenhuoltoon 3 op (syksy 2018: luennot tiistaisin 9.10. – 11.12.2018 kello 16 – 18.30 TY:ssa)
  • Työelämätaidot ja palvelukulttuuri sote:ssa 3 op (kevät 2019)
  • Monikulttuurisuus, terveys ja hyvinvointi 3 op (kevät 2019)
  • Liiketoimintaosaaminen ja asiakaslähtöisten palvelujen organisointi sote:ssa 5 op (kevät 2019)
  • Digitalisaatio sote-palveluissa 2 op (syksy 2019)
  • Perusoikeudet sosiaali- ja terveydenhuollossa 4 op (syksy 2019)
  • Palvelujen yhteensovittaminen ja monialainen yhteistyö 5 op (syksy 2019)

Avoimen yliopiston opinnoissa on opiskelijakiintiö (30 opiskelijaa) ja etusijalla ovat koko opintokokonaisuuteen ilmoittautujat. Jos kiintiöön jää tilaa, voi osallistua myös yksittäisille jaksoille. Ilmoittautumisaika on 9.8. – 3.9.2018. Opintomaksu 250 euroa (25 op), yksittäiset jaksot 15 euroa/opintopiste.

Lisätietoja Uudistuvan sosiaali- ja terveydenhuollon perusteet -opintokokonaisuudesta

Turun yliopiston avoin yliopisto: www.utu.fi/avoin