Tilaisuus on maksuton, pidetään Scandic Juliassa, ja sisältää lounaan.

 

Paikka: Scandic Julia, Eerikinkatu 4, 20100 Turku

Ilmoittauduhttps://koulutus.ttl.fi/Koulutukset/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/6095

9.00–11.00 Tervetuloa: Kykyviisari tutuksi-osio (Facebook-striimaus kello 9-11)
11.00–12.00 Lounas
12.00–12.30 Työpajan alustus
12.30–13.30 Ryhmätyöskentely
13.30–14.00 Kahvi
14.00–15.00 Ryhmätyön tulosten purku ja jatko
15.00 Päivän päätös

Kykyviisari on maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä työikäisille. Se on työntekijän ja asiakkaan yhteinen työkalu. Kykyviisarin avulla vastaaja voi selvittää omaa tilannettaan, keskeisiä vahvuuksiaan ja kehittämiskohteitaan. Sen avulla voidaan arvioida palvelutarvetta, asettaa tavoitteita sekä suunnata toimintaa. Kykyviisari mahdollistaa myös työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen tarkastelun, jos arviointi toistetaan.

Lisätietoa Kykyviisarista www.kykyviisari.fi; voit käydä kokeilemassa Kykyviisari-kyselyä jo etukäteen. Kokeile Kykyviisaria-linkin kautta valitsemalla kieliversio.

Työpaja on suunnattu henkilöille, jotka kaipaavat työhönsä systemaattista toimintatapaa asiakkaan työ- ja toimintakyvyn arviointiin, tiedon tuottamiseen, yhdessä työskentelyyn sekä tulosten raportointiin.