Toimintamme perustuu kuntien kehittämistarpeisiin. Edistämme kuntien välistä yhteistyötä, kokoamme asiantuntemusta sekä käynnistämme ja koordinoimme kehittämistoimintaa kuntien, koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden, järjestöjen ja muiden toimijoiden kesken.

Edistämme sosiaalialan osaamista ja pidämme esillä sosiaalisia näkökulmia hyvinvointipalvelujen kehittämisessä. Toimintatapojamme ovat alueellisen hyvinvointitiedon kokoaminen ja analysointi, sosiaalialan tutkimus-, koulutus- ja kehittämistarpeiden ennakointi, alueelliset kehittämisfoorumit, asiantuntijapalveluiden organisointi sekä osallistuminen palvelurakenteiden kehittämiseen.