Linkki: Varsinaissuomalaisen aikuissosiaalityön näkymät muuttuvissa rakenteissa -julkaisu

30.11-seminaarin esitykset: 30.11.2018-diat

Julkaisun taustamateriaali:

Jalkautuminen ja matala kynnys: 

Mannio Maija & Paalu Sanna: Ulos virastoista ihmisten pariin – jalkautumisen käsite aikuissosiaalityössä, opinnnäytetyö Turun AMK 2018 

Sandt Kosti: Katto pään päällä – asiakkaiden ajatuksia Raision tuetusta asumisesta, opinnäytetyö Turun AMK 2018 

Sahonen Sanna: Jalkautuvan aikuissosiaalityön hyvät käytännöt ja kokemukset – toimivan työmallin kuvaus sekä jalkautumiseen liittyvät haasteet, opinnäytetyö Turun AMK 2018 

Raportoidut  Raision jalkautumisen kokeilut: J3RAISIO jalkautuminen TK J2RAISIO jalkautuminen SRK J1RAISIO jalkautuminen KELA

Naantalin jalkautuvan työtavan kuvaus

Turun asiakasneuvonta, kuvaus

Uudenkaupungin ja Raision aikuissosiaalityö sosiaalisessa mediassa, kuvaus

 

Rakenteellinen sosiaalityö: 

Saarnio Hannu: Asiakasraati, osallisuus ja tieto – Raision aikuissosiaalityön asiakasraadissa avustamista, opinnäytetyö Turun AMK 2018

Mattila Linnea: Asiakasvanhempien kokemukset sosiaalityöntekijöiden vuorovaikutusosaamisesta, pro gradu Turun yliopisto sosiaalityö 2018 

Nyroos Ida: Aikuissosiaalityön sisältö muuttuvassa toimintaympäristössä, pro gradu Turun yliopisto sosiaalityö 2018 

Sosiaalisen raportoinnin malli, Vasso 

Käsityksiä sosiaalityöstä, Turun AMK projektityö 2017 – haastattelut ja raportti kansalaisten käsityksistä sosiaalityöstä, kohderyhmänä sekä randomisti valikoituneita kansalaisia että sosiaalihuollon asiakkuudesta kokemusta omaavia henkilöitä

Sarelainen Irina: Maahanmuuttajanaisten käsityksiä sosiaalityöstä, Vasso, sosiaalityön harjoitustyö 2018, edellinen toistettuna maahanmuuttajanaisten parissa

 

Palvelutarpeen arviointi: 

Vierikko Terhi & Vuoria Eeva: Moniammatillisen arvioinnin kehittäminen Kaarinan perhe- ja sosiaalipalveluissa, opinnäytetyö YAMK, Turun AMK kuntoutuksen ylempi koulutus 2018 

Toimintakykymittarien vertailu pojektiraportti

Niskanen Johanna: Aikuissosiaalityön tehtävä ja moniammatillisessa yhteistyössä tehtävä palvelutarpeen arviointi. pro gradu Turun yliopisto sosiaalityö 2018 

Salon palvelutarpeen arvioinnin yksikön Soinnun kuvaus

  

Sosiaalinen kuntoutus: 

Rakkolainen Essi & Tuomi Maria: Voimaannuttava elokuva – sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminta nuorten aikuisten parissa, opinnäytetyö Turun AMK 2018 

Vähätiitto Alli: Kirjallisuuskatsaus sosiaalisesta kuntoutuksesta yksilötyönä, opinnäytetyö Turun AMK 2018 kesken, ei vielä Theseuksessa XI/2018

Tuominen Meri: Yksilöllinen sosiaalinen kuntoutus – Kaarinan aikuissosiaalityön asiakkaiden osallistaminen palvelun kehittämiseen teemahaastattelun avulla, opinnäytetyö Turun AMK 2018

Järjestöjen näkemyksiä sosiaalisesta kuntoutuksesta Varsinais-Suomen alueella, Turun AMK projektityö 2018 (sosionomikoulutus)

Kaarinan yksilöllisen kuntoutuksen kokeilun kuvaus