Kehittämishankkeiden suunnittelu ja koordinointi sekä tiedon levittäminen on osa Vasson tehtävää. Tavoitteena on sosiaalialan kehittämistyön selkeyttäminen ja kokoaminen seutukuntien ja maakunnan tavoitteista lähteviksi suuremmiksi kokonaisuuksiksi sekä tutkimuksen, kehittämisen ja koulutuksen tiivis kytkentä käytännön työhön.

Käynnissä olevat hankkeet

PRO SOS -hanke (Uudenlaista sosiaalityötä yhdessä rakentamassa)

Yhteystiedot:

Markku Hallikainen, VTM, projektikoodinaattori, PRO SOS -hanke

050 559 0723

Kansa-koulu II-hanke – Määrämuotoisen kirjaamisen tuki sosiaalialalla

Yhteystiedot:

Nea Kosonen, MSc, aluekoordinaattori, Kansa-koulu II-hanke

050 302 7530

Sowellus-hanke (Sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen)

Yhteystiedot:

Ville Santalahti, suunnittelija

050 559 0701

Lisäksi olemme mukana mm. OT-keskus-, Lastensuojelun huippuyksikkö -, sekä monissa muissa alueellisissa suunnitteluhankkeissa. Olemme nykyisin myös STEA-rahoitushakuoikeutettu instituutio.